Ledende overlæge til Psykiatrien Øst, Psykiatrien Region Sjælland

Dette job er udløbet

Med base i Roskilde får du det overordnede ledelsesansvar for det vigtige arbejde, som Psykiatrien Øst udfører for psykisk syge patienter, der skal tilbage til et godt liv.

Vi tilbyder en arbejdsplads, der er gennemsyret af, at det handler om mennesker, der har det svært og som fortjener bedre. Det er derfor, vores arbejde er både vigtigt og meningsgivende. Vi arbejder fokuseret for, at patienterne oplever behandling på deres præmisser, og at de er i centrum for deres eget patientforløb. Vi arbejder i et geografisk stort område dækkende Faxe, Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.

Vi tilbyder et godt makkerskab med den ledende oversygeplejerske, og sammen får I muligheden for at stå i spidsen for kvaliteten af den daglige drift blandt vores ca. 350 medarbejdere. Vi arbejder målrettet med forskning, stærk kollegial supervision, gode faglige dialoger på morgen- og middagskonferencerne samt rekruttering og udvikling af speciallæger og yngre læger.

Vi tilbyder dig også en mangfoldig arbejdsplads, hvor vi har arbejdet, og fortsat vil arbejde, struktureret med tværfagligt samarbejde. Vi er gode til det, men vi kan altid blive bedre, uanset om vi er læger, sygeplejersker, psykologer, specialpsykologer, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, diætister, fysio- og ergoterapeuter eller administrativt personale. Stabsenheden i Psykiatrien Øst hjælper dig og den ledende oversygeplejerske med det administrative og praktiske i hverdagen. Du vil referere til Psykiatriledelsen og indgå i et tæt kollegaskab med de øvrige ledende overlæger i Psykiatrien.

Det, vi forventer af dig
Du ved, hvad du vil, og hvordan vi skaber en endnu bedre psykiatri. Vi søger en ledende overlæge, der trives med at sætte retning for en høj faglig standard og sikre, at den også føres ud i livet. Du skal derfor være god i relationerne, så hele organisationen følger dig med høj trivsel og faglighed.

Vi vil også byde dit gode humør, høje energiniveau og smittende engagement velkommen – også når der er travlt, eller når problemerne hober sig op. Du må gerne udfordre vores vaner og praksis – ligesom du gerne selv vil lade dig udfordre. Derigennem tror vi på, at vi sammen kan give den bedste behandling til vores patienter. Ligesom vi sætter patienterne i centrum, så skal du kunne prioritere din tid, så du også har den nødvendige indsigt i medarbejdernes rammer og vilkår for at lykkes.

Du er speciallæge i psykiatri, har ledelseserfaring fra psykiatrien og gerne lederuddannelse, hvilket dog ikke er et krav. Du skal også have erfaringer med og motivation for en god blanding af strategiske opgaver og dag-til-dag driftsopgaver. Du må også gerne have konkrete ideer og erfaringer til vores løbende opgave med at rekruttere og udvikle de næste generationers psykiatere.

Yderligere information
Tiltrædelse pr. 1. juni 2021. Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger – hertil forhandling af individuelle tillæg i forhold til kandidatens personlige og faglige kvalifikationer. Ansøgning og CV uploades senest den 5. april 2021 på Region Sjællands hjemmeside, som du finder her

Vil du vide mere, kan du kontakte Mercuri Urval; Jakob Westh på telefon 6089 6436 eller Joy Torpdahl på telefon 5044 1646. Du er også velkommen til at kontakte lægefaglig vicedirektør Søren Bredkjær på telefon 4033 0227 eller ledende oversygeplejerske Janet Baumann Nielsen på telefon 2344 7985.

Du bør også læse job- og profilbeskrivelsen.

Om virksomheden
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere. Med ibrugtagning af det nye Psykiatrisygehus Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.