Ledende overlæge til Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Vest/ Regionshospitalet Gødstrup Vi søger en ledende overlæge som har fagligheden og visionerne klar til Regionshospitalet Gødstrup

Dette job er udløbet

En af Danmarks største medicinske afdelinger skal have ny ledende overlæge, og vi søger en leder der kan medvirke til at omsætte visionerne for Regionshospitalet Gødstrup til gavn for de medicinske patienter. De 8 medicinske specialers ansatte er klar til ibrugtagning af de nye fysiske rammer, og skal i den forbindelse forene og udvirke ny praksis på baggrund af fagligheder som i årevis har været forankret i henholdsvis Herning og Holstebro.

En af de mange vigtige opgaver for den kommende ledende overlæge vil være, i samarbejde med den ledende oversygeplejerske, at sikre forankring af ny lægefaglig praksis i de ny rammer og være med at sikre fortsat udvikling af det medicinske tilbud til de mange patienter. Dette vigtige arbejde skal naturligvis ske i samarbejde med de ansatte i Medicinsk afdeling samt en række aktører, så som andre afdelinger/specialer, faggrupper, kommunale myndigheder, faglige selskaber og lignende.

Fastholdelse og rekruttering af de fagprofessionelle er et indsatsområde som skal prioriteres i hverdagens lederfunktion. Dette kan eksempelvis gøres via fokus på forskning og uddannelse i den daglige kliniske praksis, og som grundlag for fortsat udvikling af de medicinske specialer kombineret med udvikling af de ansattes kompetencer.

Samarbejdet med øvrige relevante aktører i hospitalet vedrørende patientforløb for de medicinske patienter, vil være et af de vigtige indsatsområder og som vil fordre en målrettet ledelsesmæssige prioritering – dette som grundlag for fagligt sufficiente, effektive og agile patientforløb.

Afdelingsledelsen i Medicinsk afdeling prioriterer en indsats rettet mod et sundt og udviklende arbejdsmiljø hvor medarbejdernes synspunkter inddrages i ledelsens beslutninger. Dette gøres blandt andet ved at ledergruppen (afdelingsledelsen og funktionslederne) interesserer sig for klinikkens praksis gennem målrettet dialog omkring udvikling af denne og med inddragelse af de ansattes synspunkter. Det LokaleMedUdvalg – LMU og TRIO-grupperne i Medicinsk afdeling danner den organisatoriske ramme for målrettet dialog omkring udvikling af den Sociale Kapital, dette med sigte på at styrke samarbejdet, den opleverede retfærdighed og for at styrke tilliden mellem ledelsen og medarbejderne.

Vi søger altså en ledende overlæge som kan fortsætte den spændende forandring af vores daglige praksis i form af nye arbejdsgange som allerede er igangsat i forhold til Regionshospitalet Gødstrup, og hvor den nye ledende overlæge vil få afgørende indflydelse på vilkår for den medicinske patient.

Fakta om os
Ledelsen af Medicinsk Afdeling varetages af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.
Medicinsk Afdeling er en del af Hospitalsenheden Vest og har aktuelt funktioner på regionshospitalerne i Holstebro, Herning og mindre ambulant funktion i Center
for Sundhed i Holstebro og i Sundhedshuset i Ringkøbing. Afdelingen råder over samlet 108 sengepladser fordelt med 32 senge i Herning og 76 i Holstebro. I Gødstrup vil afdelingens samlede sengeantal være 115 fordelt på 5 specialespecifikke sengeafsnit. Der er ca. 500 ansatte.

De akutte medicinske patienter modtages i Akutafdelingen, og ved behov for længerevarende indlæggelse flyttes patienterne til et medicinsk sengeafsnit svarende til specialerne hæmatologi, lungemedicin, nefrologi, geriatri, gastroenterologi og infektionsmedicin.
Der er inden for alle specialer ambulante funktioner fordelt på begge matrikler. Ud over de nævnte specialer findes der ambulante funktioner for endokrinologi og Diagnostisk Enhed i Herning samt Dialyseafsnit og Reumatologisk Ambulatorium i Holstebro.

Medicinsk Afdelings vision er:

  • Danmarks Bedste Medicinske Afdeling – med fokus på det, der giver værdi for patienten.

Medicinsk Afdelings mission er:

  • Vi har 8 medicinske specialer, som alle har fokus på både det brede samarbejde og den faglige specialisering.
  • Patienterne oplever gode, sammenhængende og effektive forløb.
  • Medarbejderne plejer, diagnosticerer, behandler, inddrager og informerer på højt fagligt og etisk niveau.
  • Vi taler pænt til og om hinanden.
  • Medarbejderne oplever stor arbejdsglæde og skaber de gode resultater i fællesskab.
  • Vi uddanner alle faggrupper til højeste faglige niveau.
  • Vi rekrutterer de bedste medarbejdere og fokuserer på kontinuerlig kompetenceudvikling.

Du kan læse mere om Medicinsk afdeling her: https://www.vest.rm.dk/afdelinger/medicinsk-afdeling/

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen og hospitalet på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på telefon 4093 7985 eller ledende oversygeplejerske Bodil Overgaard på telefon 3065 0857.

Ansøgning bør indeholde beskrivelse af kompetencer inden for de 7 lægeroller, som vil danne basis for den lægefaglige bedømmelse.

Der vil blive anvendt personlighedstest ifm. ansættelsesproceduren.

Tilfredsstillende autorisation og børneattest forudsættes.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Du kan søge jobbet online ved at klikke på “Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 31. oktober 2021.

Ansættelsessamtale: Finder sted i uge 47.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.