Ledende overlæge til Anæstesiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus

Dette job er udløbet

Efter 18 år på posten har vores ledende overlæge valgt at gå på pension. Vi søger derfor en afløser, der kan stå i spidsen for den faglige og strategiske videreudvikling af Anæstesiologisk Afdeling. Omlægning fra stationær til sammedags-/ambulant kirurgi er et centralt indsatsområde, der understøttes af en stigende anvendelse af regional anæstesi.

Vi leder derfor efter en ambitiøs leder, som har mod og drive til at gå nye veje og som har evnen til at være den synlige leder for 180 engagerede og kompetente medarbejdere.

Som ledende overlæge på Anæstesiologisk Afdeling skal du i samarbejde med den ledende oversygeplejerske, fastholde og styrke et højt fagligt niveau gennem udvikling, uddannelse og forskning. I samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger er opgaven at udvikle de sammenhængende patientforløb, som sikrer høj kvalitet og patientsikkerhed og samtidig sikrer optimal ressource udnyttelse.

Du har et særligt ansvar for at sikre behandlingskvaliteten, sikre specialets lægefaglige udvikling regionalt, nationalt og internationalt, og i et vist omfang deltage i afdelingens daglige arbejde sammen med afdelingens øvrige overlæger.

Det forventes at du aktivt medvirker til at skabe gode og konstruktive samarbejdsrelationer på tværs af sygehusets faggrupper, specialer, afdelinger og ledelsesniveauer.

Vi tilbyder
I denne stilling vil du få mulighed for at sætte både dine lederkompetencer og dine faglige kvalifikationer i spil.

Du får stor indflydelse på de fremtidige udviklingstiltag i afdelingen og du indgår i sygehusets topleder gruppe, som udover Sygehusledelsen består af Afdelingsledelserne på Holbæk Sygehus.

Dine kvalifikationer og kompetencer
Vi forventer, at du:

  • er speciallæge i anæstesiologi og har bred specialerfaring samt ledelseserfaring
  • har erfaring med administration, budgetplanlægning og økonomi- og ressource styring
  • er en innovativ og stærk leder, der formår at fastholde et højt udviklingsniveau og sikre fortsat fokus på både ledelse og drift, men også sikrer et godt arbejdsmiljø for alle på afdelingen
  • har gode faglige og ledelsesmæssige kompetencer og en åben, tydelig, tillidsskabende og inspirerende ledelsesstil. Du kan samarbejde på tværs af faggrupper og professioner og kan uddelegere, når dette er nødvendigt
  • har evnen til at implementere succesfuldt, sikre opfølgning og være synlig for medarbejderne

Afdelingen
Anæstesiologisk Afdeling rummer udover operations- anæstesi- og intensiv afsnit også en dagkirurgisk funktion, opvågning, tværfagligt smertecenter og en sterilcentral.

Afdelingen står over for en udvidelse af sammedagskirurgi i foråret 2020.

Forskning og undervisning
Forskning og uddannelse vægtes højt i afdelingen og er derudover forankret i Forskningens Hus på sygehuset.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende aftale for lægelige chefer.

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er et ambitiøst akutsygehus, og varetager denne funktion for ca. 250.000 ud af regionens ca. 820.000 borgere.
Sygehuset omfatter følgende specialer: gynækologi/obstetrik, pædiatri, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin (inklusive specialerne: kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, geriatri og reumatologi), anæstesiologi, akutmedicin, radiologi, klinisk biokemi arbejds- og socialmedicin, samt fysio-/ergoterapi.
Du kan læse mere om Holbæk Sygehus på: www.regionsjaelland.dk

Yderligere oplysninger
Hvis du har fået lyst til at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte vicedirektør Knut Borch-Johnsen, 61 14 09 89, knbo@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist er 26. februar 2020.

Ansættelsessamtaler – 1. samtalerunde afholdes 6. marts og 2. samtalerunde afholdes 17. marts. Ansøgere der går videre til 2. samtalerunde skal gennemgå test-forløb.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Knut Borch-Johnsen
Stilling: Vicedirektør (læge)
Email: knbo@regionsjaelland.dk
Mobile: 61140989

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om job på Holbæk Sygehus her.