Ledende overlæge søges til topmoderne Gynækologisk Obstetrisk afdeling på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Kom og bliv en del af et stærkt og udviklende ledelsesfællesskab

Dette job er udløbet

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er vi godt i gang med et kulturskifte, hvor en stærkere ledelses- og samarbejdsstruktur er under opbygning. Her er vi sammen om den gode ledelse, og til vores Gynækologisk Obstetriske Afdeling søger vi en energisk, netværksopbyggende og udviklingsorienteret ledende overlæge, der ønsker at være en del af denne spændende rejse. Vi har som sygehus en stærk vision om at ville nytænke Kvinde, Mor og Barn området, og du vil derfor blive mødt af en dedikeret Sygehusledelse, som har ambitioner på dit område.

Vores nuværende ledende overlæge har fået nye udfordringer som ledende overlæge på Danmarks mest specialiserede Gynækologiske afdeling på Rigshospitalet. Du er meget velkommen til at kontakte ham for at høre nærmere om vores ledige stilling på NSR sygehuse..

Vi søger
Til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling søger vi en ledende overlæge, der i et ligeværdigt samarbejde med den ledende chefjordemoder vil stå i spidsen for udviklingen og driften af afdelingen, samt varetage det ledelsesmæssige og faglige ansvar for afdelingens medarbejdere. I skal sammen sætte rammerne og retningen for afdelingen med faglig og personlig udvikling i medarbejdergrupperne, samt have et kontinuerligt fokus på det gode arbejdsmiljø, god ledelse, og prioritere afdelingens uddannelses- og forskningsaktiviteter. Sammen har I desuden ansvar for fortsat at styrke og udvikle patientbehandlingen, samt sikre en optimal udnyttelse af ressourcer i forhold til overholdelse af afdelingens budget og at aktivitetsmålene nås.

Om Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
På Gynækologisk Obstetrisk Afdeling er det hele kvindeliv i fokus. Vi har en defineret målsætning om at blive den afdeling, som både patienter og personale vil køre længst for. Det betyder også, at vi er en afdeling, hvor vi ikke er bange for at afprøve nye arbejdsgange og nye måder at gribe dagligdagen an på. Vi har et tæt samarbejde mellem det gynækologiske ambulatorium og de obstetriske afsnit, hvor der er fokus på at skabe de bedste forløb for både kvinder, børn og kommende familier. Dette lader sig gøre med engagerede medarbejdere med mange års erfaring indenfor området. Vi har et stort fokus på et tværfagligt arbejdsmiljø, hvor patienten hele tiden er i centrum.
Vi samarbejder med Sygehusets kirurgiske afdeling om at udvikle mulighederne indenfor robotkirurgi og foretager robotassisteret hysterektomi og på sigt myomektomi.
Vi har et spirende forskningsmiljø, hvor vi er i færd med at opstarte flere ph.d.-studerende, og er derudover ved at etablere et simulationscenter.

Fakta om afdelingen
I foråret 2018 flyttede afdelingen ind på Slagelse Akutsygehus i helt nye rammer med topmoderne faciliteter. Vi er det første fødeafsnit i Danmark, hvor alle fødende tilbydes en sansefødestue. Optageområdet er den sydlige del af Sjælland samt visiterede fødsler fra Lolland og Falster. Vi føder med gravide fra 28. uge og har et tæt samarbejde med Børne- og Ungeafdelingens Neonatal-afsnit, der er i direkte forbindelse med Mor-barn afsnittet. En større del af de gravide er sårbare og følges tæt i graviditeten.
Afdelingens driftsbudget er på ca. 83,5 mio. kr. med en DRG-værdi på 151,8 mio. kr. og en personalenormering på ca. 160 stillinger, heraf 31 læger (10 overlæger, 3 afdelingslæger, 3 læger i H2-stilling, 3 læger i introduktionsstilling og 9 læger i hoveduddannelse til Almen praksis).
Afdelingen består af et fødeafsnit, Mor-barn afsnit, graviditetsafsnit og gynækologisk afsnit, samt ambulatorium for gravide, gynækologisk ambulatorium og familieambulatorium og et behandlingsambulatorium til mindre diagnostiske og terapeutiske indgreb.
Herudover hører jordemodercentret med tilhørende konsultationer i Næstved, Fakse, Sorø, Slagelse og Korsør under afdelingsledelsen. Jordemodercentret har desuden højt specialiseret føtalmedicin, som også dækker hele Lolland og Falster.
Foruden den almene gynækologi med stor operationsaktivitet har afdelingen regionsfunktioner i obstetrik inden for gestationel diabetes mellitus, udviklingshæmmede, thyroidea sygdomme, immunisering og epilepsi. Regionens familieambulatorium er endvidere en del af afdelingen.

Lidt om dig
Du er speciallæge i gynækologi eller obstetrik og har lyst til at arbejde med ledelse. Din faglige identitet er stærk og du er fagligt engageret og velfunderet. Du har en god forståelse og tæft for arbejdet i en politisk styret organisation. Det er naturligt for dig at samarbejde bredt på tværs af funktioner, forløb, faggrupper og afdelinger i et travlt miljø under de generelle udfordringer som sundhedsvæsenet mødes med i disse år. Du drives af at igangsætte og sikre implementering af nye tiltag, og finder stor glæde i at tænke i helheder og fælles strategier og at se dem blive til virkelighed. Din tilgang til løsning af alle opgaver er reflekterende som et led i løbende forbedringer. Dit humør skaber en positiv stemning og du evner at formidle ro og overblik i travle perioder.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en unik chance for at sætte dit aftryk på den lægefaglige udvikling i en forandringsparat og udviklende afdeling. Talentet og interessen for ledelse prioriteres højt og værdsættes. Er du på vej i din lederkarriere tilbyder vi en formaliseret lederuddannelse, for eksempel en Master i Ledelse. Fra Sygehusledelsen og i afdelingsledelsesgruppen på sygehuset er der et stort fokus på samarbejde og på ledelse, og du vil møde stor støtte og opbakning til din lederrolle.

Ledelse på NSR sygehuse
Ledelsesgrundlaget for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse bygger på et tværfagligt samarbejde. Vi ser sygehuset som en helhed, og på tværs af specialerne arbejder vi hele tiden på at optimere patientforløbene.
Vi har altid patienten i centrum, og det gør vi i fællesskab på tværs af faggrupper, specialer, afdelinger og sektorer. Vi arbejder konstant på tværs af afdelinger for at sikre patienten den bedste behandling med korte og effektive patientforløb.

[Link til Sammen Om video]

Kom og besøg os
Vi vil rigtig gerne vise vores moderne afdeling frem, fortælle om vores værdier og kultur, og svare på de spørgsmål der måtte være. Tøv derfor ikke med at kontakte os.

Kontaktoplysninger
Vicedirektør Charlotte Bøll Larsen på mail chbl@regionsjaelland.dk, tlf. 3011 7957.
Ledende chefjordemoder Trine Lind på mail tlind@regionsjaelland.dk, tlf. 9356 7388.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat til den 1. februar 2021 eller snarest muligt derefter. Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår efter aftale med forhandlingsberettiget organisation.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er søndag den 4. oktober.
Du bedes motivere din ansøgning og deri forholde dig til de 7 lægeroller/kompetenceområder. Sammen med din motiverede ansøgning bedes dit CV bilagt dokumentation af formelle og faglige kompetencer.

Ansættelsessamtaler
Rekrutteringsprocessen vil bestå af to samtaler samt en test med dialog om din arbejdspersonlighedsprofil. Første samtale afholdes fredag den 9. oktober og anden samtale onsdag den 21. oktober.
Såfremt du går videre til anden samtale skal du ved personligt fremmøde i uge 42 gennemføre en test om din arbejdspersonlighedsprofil. Der vil endvidere blive indhentet referencer efter nærmere aftale.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave