Ledende overlæge søges til Radiologisk Afdeling på Næstved og Slagelse sygehuse

Dette job er udløbet

Har du lyst til at lede og udvikle en afdeling i forandring, få stærkt fagligt personale til at gro, og trives du i en travl hverdag? Så er du den ledende overlæge, vi har brug for

Vi søger en udviklingsorienteret ledende overlæge med en synlig og udadvendt ledelsesstil og gennemslagskraft i ledelsesmæssige forhold. En leder der med en reflekterende og løsningsorienteret tilgang formår at omsætte arbejdet med forandringsledelse og forbedringsarbejde til praksis.

I din ledelse har du stort fokus på det tværfaglige samarbejde og at skabe en sammenhængskraft i afdelingen. Du evner at tage alle faggruppers perspektiv og arbejder ud fra en overbevisning om, at vi løfter i flok. Din tilgang til ledelse er anerkendende, og du vægter tværfaglig ledelse højt med lige ledelse af alle faggrupper.

I et ligeværdigt samarbejde med den ledende oversygeplejerske skal I stå i spidsen for udviklingen og driften af afdelingen, og sammen styrke samarbejds- og arbejdskulturen i afdelingen og indgå i et konstruktivt og tværfagligt samarbejde med de øvrige afdelinger på sygehuset.
Vi ser gerne, at du kan være en reflekterende og nytænkende sparringspartner for den ledende oversygeplejerske, og at din ledelse er inddragende i forhold til afdelingens øvrige ledere og medarbejdere.

Vores nye ledende overlæge
Du er speciallæge i diagnostisk radiologi, er fagligt engageret, velfunderet og kan samarbejde bredt og tværfagligt i et travlt miljø under de generelle udfordringer som sundhedsvæsenet mødes med i disse år. Det er vigtigt, at du har tæft og forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation, samtidig med en god organisatorisk forståelse, og evnen til at se tingene i et helikopterperspektiv.
Du skal kunne forene rammerne og retningen for afdelingen med faglig og personlig udvikling i medarbejdergrupperne. Desuden forventer vi, at du er visionær for så vidt angår samspil på tværs af funktioner, forløb og faggrupper.

Radiologisk Afdeling Næstved/Slagelse
De to radiologiske afdelinger er administrativt sammenlagt til en samlet enhed under én afdelingsledelse. Afdelingerne har et tæt samarbejde, men fungerer i hverdagen som adskilte enheder. I tillæg varetager afdelingerne de lægelige aspekter af non-mammo CT, MR og konventionel radiologi for radiologisk afdeling i Ringsted samt CT beskrivelsen af PET-CT scanninger.

Samlet udføres ca. 160.000 undersøgelser om året fordelt på MR, CT, UL og konventionelle røntgenundersøgelser. Yderligere har sygehuset en regional funktion indenfor Karkirurgi, hvortil radiologisk afdeling understøtter med højt specialiseret diagnostik og behandling.

I afdelingen arbejder vi aktivt og målrettet med uddannelse og kompetenceudvikling af personale og studerende.

I samarbejde med afdelingens ledende oversygeplejerske vil du få ansvar for at

  • Styrke og udvikle den parakliniske kvalitet, uddannelsesmiljøet og forskningsaktiviteterne
  • Reorganisere afdelingerne med henblik på øget kulturintegration til fordel for patientforløb og klinisk faglig kvalitet
  • Sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af personale- og apparaturressourcer i forhold til budget og aktivitetsmål
  • Kontinuerligt styrke arbejdsmiljøet

Radiologisk Afdeling i Næstved
Afdelingen i Næstved er en væsentlig del af et sygehus specialiseret i de ortopædkirurgiske, medicinske, onkologiske og urologiske sygdomme, hvilket influerer på opgaveporteføljen. Blandt andet varetages den regionale funktion i forhold til udredning af lungecancer og interstitielle lungesygdomme.

Årligt udføres ca. 70.000 undersøgelser fordelt på konventionel radiologi, gennemlysning, ultralyd med og uden intervention, 64/256 MSCT-skannere(Phillips), tre 1,5 T MR-skannere(Siemens), hvoraf to er placeret på radiologisk afdeling og den tredje i stråleterapien (onkologisk afdeling).

Yderligere har afdelingen etableret en Drop-In funktion for udvalgte ultralyds- og konventionelle røntgenundersøgelser fra praksis og husets ambulatorier.

Ved siden af dette, foretager vi ca. 3.000 undersøgelser på Radiologisk Afdeling i Stege.

I afdelingen er der 60 medarbejdere fordelt på forskellige faggrupper.

Radiologisk Afdeling i Slagelse
Afdelingen i Slagelse er en central del af et akutsygehus der varetager skadestue/akutafdeling med traumemodtagelse, anæstesi, parenkymkirurgi, ortopædkirurgi, medicin, geriatri, klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, patologi og pr. 1. maj 2018 også børneafdeling, obstetrik og gynækologi, hvilket influerer på opgaveporteføljen.

Vi udfører årligt ca. 90.000 undersøgelser fordelt på tre CT scannere, to MR scannere, fem ultralyds rum, et gennemlysningsrum og fire rum til konventionel radiologi. Yderligere varetages MR og UL undersøgelser for den regionale Garantiklinik i radiologi og den regionale visitationsenhed for radiologien.

Afdelingen har ca. 80 medarbejdere fordelt på forskellige faggrupper.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat snarest. Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår efter aftale med forhandlingsberettiget organisation.

Hovedtjenestested vil være på Slagelse Sygehus med andet tjenestested på Næstved Sygehus.

Der vil blive indhentet referencer fra ledere, kolleger og medarbejdere efter nærmere aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret vicedirektør Anne Grethe Larsen, agla@regionsjaelland.dk, 30 55 75 19 eller funktionschef Morten Hougaard, morho@regionsjaelland.dk, 93 56 61 70.

Du bedes motivere din ansøgning og deri forholde dig til de syv lægeroller/kompetenceområder. Sammen med din motiverede ansøgning bedes dit cv bilagt dokumentation af formelle og faglige kompetencer.

Ansøgningsfrist 25.08.19

Ansættelsessamtaler 29.08.19

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Anne Grethe Larsen
Stilling: Konstitueret vicedirektør
Email: agla@regionsjaelland.dk
Mobile: 30 55 75 19

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave