Ledende overlæge Neurologisk Speciale, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital

Dette job er udløbet

Stillingen som ledende overlæge ved Neurologisk Speciale, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. november

Vores ledende overlæge i Neurologien rejser desværre fra os, og derfor mangler vi akut en afløser til en krævende og meget spændende lederstilling. Som ledende overlæge indgår du i et kompetent ledelsesteam, bestående af to afsnitsledende sygeplejersker og en ledende lægesekretær. Der er højt til loftet, fokus på at lede i fællesskab og på tværs, der er masser af udfordringer og samtidig masser af muligheder for at præge et speciale i udvikling. Udflytningen til NAU, IVT-behandling, Klinik for demensudredning, samt rekruttering og fastholdelse er nogle af de aktuelle udfordringer og tiltag, som den ledende overlæge skal følge op på og præge.

Søger du stillingen skal du ville ledelse, du skal have dig selv med og være i stand til at sætte en retning overfor personalet og holde fast i den – også når der er bølgegang. Gennemslagskraft, stærke relationelle kompetencer og evnen til at kommunikere tydeligt – både i skrift og tale – kunne være nøgleord i din ansøgning.

Det Neurologiske Speciale på Aalborg Universitetshospital er det eneste i Region Nordjylland. Region Nordjylland har et befolkningsunderlag på ca. 600.000 borgere. I regionen er der endvidere 1 fuldtids praktiserende speciallæge i neurologi.

Specialet modtager samtlige patienter fra Region Nordjylland i den akutte fase til udredning for apopleksi (3.000 patienter årligt). Patienterne behandles med såvel trombolyse som endovaskulær thrombektomi, hvis det er indiceret. Apopleksiafsnittet har 20 senge.

Specialet har et sengeafsnit for klassisk neurologi med 14 senge. Afsnittet har ca. 1.200 indlæggelser om året.

Til specialet er Klinisk Neurofysiologisk Afsnit tilknyttet, som fagligt ledes af en specialeansvarlig overlæge, og organisatorisk er en del af Neurologisk Speciale.

Den samlede ambulante funktion omfatter ca. 14.000 besøg årligt, inklusiv undersøgelserne på Klinisk Neurofysiologisk Afsnit.

Lægenormeringen i Neurologisk Speciale er på 12 overlæger (heraf 1 ledende og 1 professor) og 10 afdelingslæger. Antallet af normerede uddannelsesstillinger er på 12½ årsværk.

Lægenormeringen på Klinisk Neurofysiologisk Afsnit er 2 overlæger (heraf 1 specialeansvarlig) samt 2 x ½ årsværk til reservelæger i supplerende uddannelse til neurologi. Derudover 1 ingeniør og 6 neurofysiologiassistenter samt 1 neurofysiologiassistentelev.

Specialet deltager i uddannelsen og undervisningen af yngre læger og medicinstuderende samt øvrige faggrupper, som indgår i personalebemandingen. Den ledende overlæge er medansvarlig for, at denne undervisning finder sted.

Specialet er forskningsaktiv og det forventes, at den ledende overlæge motiverer til og er med til at initiere forskning i alle faggrupper. Der er en professor i specialet.

Specialets ledelsesteam refererer alle til Klinikchefen, er en del af den udvidede klinikledelse, og deltager i fælles møder og aktiviteter i Klinik Hoved-Orto.

Klinisk aktivitet efter nærmere aftale.

Yderligere oplysninger samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til Viceklinikchef Mads Nibe, Klinik Hoved-Orto, mads.nibe@rn.dk, tlf. 2248 7926, eller Klinikchef Frank Skriver Mikkelsen, Klinik Hoved-Orto, f.mikkelsen@rn.dk, tlf. 3012 6509.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til aftale for lægelige chefer mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Efter aftale mellem Foreningen af Speciallæger og Region Nordjylland besættes stillingen i en funktionsperiode på 4 år med mulighed for forlængelse eller tilbagegang til stilling som overlæge efter protokollat til overenskomsten for overlæger.

I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland.

Ansøgningsfristen er torsdag den 5. september. Ansøgningen vedlægges relevante bilag.

Der vil være ansættelsessamtaler i uge 38.

Tiltrædelse er 1. november eller snarest derefter.