Lægefaglig vicedirektør

Dette job er udløbet

På Amager og Hvidovre Hospital handler det om liv. Om at redde liv og bringe liv til verden. Om livskvalitet for patienten og det gode arbejdsliv for medarbejderne.

Der søges en udviklingsorienteret og stærk lægefaglig vicedirektør, som vil medvirke til at bringe hospitalet ind i en fremtid med nye fysiske rammer, hvor ambitiøse sundhedsfaglige indsatser for det samlende og nære sundhedsvæsen har høj prioritet.

Visionen er, at Amager og Hvidovre Hospital skal være et fagligt og forskningsmæssigt fyrtårn med fokus på et stærkt akuthospital og samtidig praktisere et højt fagligt niveau indenfor såvel de almindelige sygdomme som de mange specialfunktioner, der varetages på hospitalet.

Opgaven
Amager og Hvidovre Hospital er det akuthospital, der har det største optageområde i Danmark.

Hospitalet er veldrevet og i front på en række områder indenfor forskning, behandling og teknologi. Der er et stærkt forsknings- og innovationsmiljø og et aktivt uddannelsesmiljø. Forskning har høj prioritet og sker i samarbejde med nationale og internationale forskere, universiteter og private aktører. Forskning er en del af den udviklende faglige indsats for undersøgelse og behandling af patienter.

Den lægefaglige vicedirektør skal indgå i hospitalets direktion, som har det overordnede ansvar for hospitalets ledelse, økonomi, drift og udvikling.

Nyt Amager og Hvidovre Hospital er et ambitiøst projekt, der blandt andet rummer en ny fælles akutmodtagelse og ny organisering af akutområdet. Målene er sammenhængende patientforløb, høj faglig kvalitet og optimal udnyttelse af den samlede kapacitet og kompetence på hospitalet. Hospitalet skal være et attraktivt valg for såvel patienter som medarbejdere.

Forudsætningerne for at indfri målene er stabil og sikker drift, patient- og pårørendeinvolvering og mod og vilje til forandring.

Personen
Hospitalets kommende vicedirektør skal være klinisk velfunderet og i besiddelse af en solid lægefaglig ballast. Interessen for faglig og medicinsk innovation, facilitering af forskning og udvikling af Amager og Hvidovre Hospital vægtes højt.

Vicedirektøren skal have blik for sundhedsfaglige udviklingstendenser, formå at se muligheder og samtidig evne at prioritere og opnå følgeskab til forandringer blandt alle ledere og medarbejdere. Gennemslagskraft og talent for at opbygge relationer præget af tillid og troværdighed er vigtige egenskaber.

Det er afgørende, at den kommende vicedirektør er en holdspiller, som bidrager til et tæt, tillidsfuldt og konstruktivt samspil i direktionen og en høj grad af sammenhængskraft på tværs af hospitalet og regionen og regionens øvrige hospitaler.

Der lægges vægt på ledelseserfaring og et tydeligt ledelsestalent, herunder at den nye vicedirektør har opnået gode resultater i tidligere ledelsesfunktioner.

Ansøgning
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Ansøgningsfrist: Søndag den 26. maj 2019

Læs mere i stillings- og personprofilenwww.muusmann.com/stillinger.

Kontakt gerne hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv, tlf. 38 62 21 50 eller konsulenterne Lars Muusmann og Iben Munck Adamsen, MUUSMANN tlf. 40 76 72 27/22 91 20 06.

Amager og Hvidovre Hospital er et af Region Hovedstadens seks somatiske hospitaler. Hospitalet er beliggende på tre matrikler og optageområdet rummer ca. 550.000 borgere.