Lægefaglig vicedirektør Lægefaglig vicedirektør til Herlev og Gentofte Hospital

Dette job er udløbet

Vi søger en ny lægefaglig vicedirektør med betydelig ledelseserfaring fra klinikken.

Stærke faglige miljøer og høje ambitioner
Herlev og Gentofte Hospital er et af Danmarks største akuthospitaler og et af de nationale kræftcentre. Hospitalet dækker adskillige store specialer, har flere højtspecialiserede funktioner og repræsenterer et stærkt forskningsmiljø på højt niveau. Vi er ca. 6.000 medarbejdere og har et driftsbudget på godt 4,5 mia. kr. I sommeren 2021 tages det nye Akuthus og Kvinde-Barn-Center i brug, og i de kommende år forventes resten af hospitalet at blive renoveret og moderniseret.

Vicedirektøren skal sammen med resten af direktionen og afdelingsledelserne stå i spidsen for at drive og udvikle Herlev og Gentofte Hospital. Vi har et stærkt udgangspunkt og en klar ambition om hele tiden at blive endnu bedre til gavn for vores patienter.

Dine opgaver
Du kommer til at indgå i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den øvrige direktion og afdelingsledelserne. Som kontaktdirektør for en række afdelinger skal du sikre en tæt dialog mellem afdelingsledelse og direktion og fungere som sparringspartner i både driftsmæssige og strategiske
opgaver. Du vil indgå i arbejdet med sundhedsplanlægning på forskellige niveauer, i færdiggørelse og ibrugtagning af det nye Akuthus og Kvinde-Barn-Center samt i den fortsatte styrkelse af hospitalets forskningsaktiviteter og digitalisering. Du skal repræsentere hospitalet i en række råd og udvalg samt indgå i forskellige samarbejder i regionalt regi og med eksterne samarbejdspartnere.

Se den uddybende stillings- og personprofil på www.muusmann.com/stillinger.

Vores forventninger til dig
Vi søger en vicedirektør med stærke lederkompetencer. Du har et godt strategisk overblik og kan skabe tillid, følgeskab og engagement. Du er optaget af at skabe gode, sammenhængende patientforløb og er bannerfører for et tæt og konstruktivt samarbejde på tværs af hospitalet og i regionen. Du er lægefagligt uddannet, har en betydelig klinisk ballast og erfaring med forskning samt mindst fem og gerne 10 års erfaring som leder.

Stillingen besættes på kontraktvilkår i henhold til Aftale for chefer med tiltrædelse 1. januar 2021 eller snarest muligt derefter.

Kontakt gerne hospitalsdirektør Agnete Gersing, tlf: 20 86 10 04 eller Lars Muusmann, MUUSMANN, tlf: 40 76 72 27.

Ansøgningsfrist er den 21. oktober 2020 kl. 12.00.

Søg stillingen på www.regionh.dk eller www.muusmann.com/stillinger.

Der afholdes 1. samtaler mandag den 2. november 2020. Test afholdes torsdag den 5. november 2020. 2. samtaler afholdes fredag den 13. november 2020.