Lægefaglig koncerndirektør til Region Midtjylland Vil du være Region Midtjyllands lægefaglige dynamo for de kommende års transformation af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland?

Dette job er udløbet

Er du fagligt stærk, respekteret og kan du forene mange hensyn i gode beslutninger? Så er du den, vi mangler i koncerndirektionen i Region Midtjylland lige nu.

Som Region Midtjyllands nye lægefaglige koncerndirektør vil du sammen med en koncerndirektør med administrativ baggrund dele ansvaret for ledelsen af de somatiske hospitaler, Præhospitalet og Psykiatrien. Som lægefaglig koncerndirektør vil du derudover have særligt ansvar for kvalitet og patientsikkerhed. Du vil have ansvar for udvikling, opfølgning og implementering af nye politiske strategier for et sundhedssystem, hvor fokus og faglighed vægtes højt, hvor borgeren er i centrum, og hvor demografien betyder, at der skal tænkes nye løsninger.

Som en del af koncerndirektionen har du en stor opgave i at levere samspil og sundhedsfaglig sparring, herunder konstruktivt modspil, til regionsrådsformanden og regionsrådet, og du er med til at sikre, at regionen bevæger sig i den rigtige retning og har øje for, at de politiske beslutninger bliver ført ud i livet.

Du vil også skulle håndtere væsentlige enkeltsager og kritiske ledelsesudfordringer og samarbejde konstruktivt og resultatorienteret med faglige organisationer, og du skal samarbejde med andre relevante interessenter herunder de øvrige regioner, kommunerne, praktiserende læger, Aarhus Universitet, Danske Regioner og staten etc.

Lederskab med indlevelse og perspektiv

Opgaverne som lægefaglig koncerndirektør i Region Midtjylland er komplekse, der er mange konkurrerende dagsordener og mange aktører. Det betyder, at du som lægefaglig koncerndirektør skal have

  • solid ledelseserfaring på et strategisk niveau
  • erfaring med at lede store transformationsprocesser helst hentet fra driften af et hospital
  • en stærk lægefaglighed, men også indsigt og respekt for andre sundhedsfaglige, administrative og politiske logikker og indsigt i og forståelse for de mange sundhedspolitiske dagsordener, aktører og faggrupper
  • lyst til sammen med politikere, topledere og et dedikeret personale i regionen at arbejde for at kombinere høj faglig kvalitet med relevante og nære sundhedstilbud
  • evner for at etablere en konstruktiv og tillidsfuld dialog med relevante samarbejdspartnere i og udenfor regionen med det formål at skabe og afprøve nye veje og metoder, der kan understøtte og udvikle kvaliteten af behandling og pleje i årene, der kommer

For at opnå succes i stillingen skal du kunne fastholde et langsigtet perspektiv – også når der er mange kompromisser og måske omveje på vej til målet. Du skal kunne medvirke til at skabe et fællesskab, hvor der er plads til åbenhed, troværdighed og humor, så du skal være en dygtig kommunikator og kunne indgå i dialoger med en bred vifte af mennesker og medarbejdergrupper og ikke mindst håndtere både modgang og medgang konstruktivt og med overblik.

Proces og ansættelsesvilkår

Ansøgningsfristen er onsdag den. 25. oktober 2023.

1. samtale vil finde sted mandag 6. november eller tirsdag 7. november. 2. samtale er onsdag den 22. november eller evt. onsdag 6. december. Som bidrag til samtalerne indgår der mellem samtale et og to test af de kandidater, der findes relevante. Dette vil bl.a. indbefatte personligheds- samt færdighedstests.

Stillingen som lægefaglig koncerndirektør aflønnes efter ”Aftale for lægelige chefer” på trin 53+1 med et opslagsniveau på 1.393.322 kr. (1. oktober 2023-niveau) plus pension, der udgør 21,00 %. Hertil kommer mulighed for forhandling af kvalifikationsløn.

Ansættelse sker på individuelle kontraktvilkår, hvorved der bliver mulighed for at forbedre de samlede ansættelsesvilkår indenfor en samlet ramme på 15 %, jf. ”Rammeaftale om kontraktansættelse for lægelige chefer”.

Ønsker du at vide mere om stillingen, kan du rekvirere en komplet profilbeskrivelse hos sidsel@zeuthenstorm.com.

Du kan også kontakte regionsrådsformand Anders Kühnau, mobil 23 60 27 68.  For en fortrolig drøftelse af dit kandidatur er du velkommen til at ringe til Zeuthen Storm partner Eva Zeuthen Bentsen på mobil 20 86 03 25.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.