Lægefaglig direktør søges til Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland

Dette job er udløbet

Vi er meget dygtige til det præhospitale i Nordjylland. Vi hviler ikke på laurbærrene, og har fokus på hele tiden at blive endnu bedre – både i helheden og i detaljen. Bliver du vores nye lægefaglige direktør, er det din vigtigste målsætning. At være et fagligt fyrtårn, som har visioner inden for det præhospitale område, og som spotter muligheden for nytænkning og forbedring, inden andre har set behovet.

Du bliver vores garant for, at vi til alle tider er opdaterede på, og lever op til, lovkrav og instrukser inden for det præhospitale område. Du er vores sundhedsfaglige ansigt udadtil, og er, i kraft af din evne til at omsætte visionerne til praksis og målbare resultater, en stærk ambassadør for Den Præhospitale Virksomhed både internt og eksternt.

De vigtigste opgaver
Som lægefaglig direktør har du det lægefaglige og sundhedsfaglige ansvar for alle sundhedsrelaterede aktiviteter i Den Præhospitale Virksomhed. Du har bl.a. det sundhedsfaglige ansvar for alle regionsansatte paramedicinere, ambulancebehandlere og sygeplejersker ansat i AMK-vagtcentralen samt paramedicineruddannelsen. Du har det lægefaglig ansvar for driften af regionens akutlægebiler og det konsulentansatte lægefaglige personale, der leverer den lægefaglige kompetence i køretøjerne. Du har desuden ansvar for sundhedsberedskabet i hele regionen. Jf. BEK nr. 971 af 28/06/2016 om planlægning af sundhedsberedskabet § 17 agerer du som præhospital leder for Region Nordjylland med det ansvar og opgavesæt, som følger bekendtgørelsen.

Den Præhospitale Virksomhed driver et sundhedsberedskab og et præhospitalt setup af meget høj kvalitet. Forud ligger en mangeårig proces, hvor virksomheden og Region Nordjylland har været frontløber i en markant faglig udvikling på det præhospitale område. En udvikling der blandt andet handler om høje kompetenceniveauer, teknologi og forskning. Den udvikling skal fortsætte, blandt andet i kraft af, at du utrætteligt sætter de højeste standarder for uddannelsesniveauet og den fortsatte kompetenceudvikling for alle vores medarbejdere og frivillige, der hver dag gør en stor forskel.

Et andet ben i udviklingen er, at du, i endnu højere grad end nu, skal udnytte og koble den præhospitale forskning tættere på praksis i hverdagen. Den Præhospitale Virksomhed har et tæt samarbejde med Center for Præhospital- og Akutforskning ved Aalborg Universitetshospital. Det skal udbygges og udvikles, og vi skal også fortælle omverden om
resultaterne.

Opsummeret er din vigtigste opgave at sørge for, at vi har et opdateret og omstillingsparat præhospitalt beredskab, hvor hele kæden med alle dens led, lige fra sygeplejersker i AMK-vagtcentralen, paramedicinere, ambulancebehandlere, læger til vores korps af frivillige er velsmurt maskine, der ubesværet arbejder sammen om at skabe den bedste og mest kvalificerede akutte hjælp til regionens borgere.

Om vores nye lægefaglige direktør
Du er leder med et stort L, og kan navigere i et dobbelt lederskab i krydsfeltet mellem direkte faglig ledelse og strategisk ledelse på vegne af en samlet koncern og ledelsesgruppe. Dine sundhedsfaglige medarbejdere udfører deres opgaver på din delegation. Det er en delegation, der bygger på et højt fagligt niveau, uddannelse og kompetenceudvikling og ikke mindst tillid. Tillid til, at de kan og gør deres bedste hver dag, og når det engang imellem bliver ekstra svært, så bakker du op på alle fronter.

Som vores lægefaglige direktør skal du evne at navigere- og fungere i en politisk ledet organisation, hvor det er folkevalgte medlemmer af Regionsrådet og øvrige politiske udvalg, der sætter retningen og understøtter dine faglige ambitioner. Det kræver systemforståelse og gode kommunikationsevner.

Uddrag af vores forventninger til dine kompetencer og erfaringer:

  • Din kerne består af tillid, tillid til dig selv og til dine omgivelser, hvilket udmønter sig i din evne til at uddelegere ansvar baseret på tillid. Du følger op, når det er nødvendigt, men kan også arbejde i kulissen, når tingene bare kører. Det skaber arbejdsglæde for alle.
  • Du tager ansvar og viser det på alle niveauer. Du holder, hvad du lover, og anerkender højlydt andres indsats, når de gør deres bedste. Det skaber engagement.
  • Du er innovativ, inspirerende og skaber engagement ved at gå forrest med de nye ideer og tiltag. Det skaber retning og faciliterer samarbejde.
  • Du kan være uddannet anæstesilæge, eller er måske læge med anden speciale baggrund, men med betydelige, dokumenterede kompetencer indenfor det akutte og præhospitale område
  • Du har betydelig klinisk erfaring inden for de præhospitale og akutmedicinske fagområder, gerne med forskningserfaring på CV’et.
  • Du har erfaring med ledelse og har vist resultater inden for ledelsesopgaven.

Læs mere om stillingens indhold og vores forventninger til dine kvalifikationer og kompetencer i den udvidede job- og personprofil. 

Vi tilbyder
At være lægefaglig direktør i Den Præhospitale Virksomhed er lig med en hverdag, hvor du gør en forskel hver eneste dag. Du får dedikerede medarbejdere og en dedikeret ledelsesgruppe i en offentlig virksomhed i fortsat udvikling. Du får en unik mulighed for at sætte dit præg på den del af vores hospitalsvæsen, som er i front, når borgerne i Region Nordjylland har brug for akuthjælp. Der er mange opgaver i horisonten, som du får mulighed for at sætte dit præg på, og det vel at mærke opgaver, som kommer til at definere rammerne for det præhospitale beredskab i mange år frem.
 
Praktiske informationer
Stillingens titel er lægefaglig direktør for Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland. Du refererer til direktøren for Den Præhospitale Virksomhed.
Med jobbet følger også opgaven og titlen som leder af sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats i Region Nordjylland. I daglig tale ’præhospital leder for Region Nordjylland’, jf. BEK nr. 971 af 28/06/2016 om planlægning af sundhedsberedskabet § 17.

Interesserede kandidater kan kontakte Peter Larsen, Præhospital direktør på 22 71 17 70 eller chefkonsulent Thomas Gajhede, Mercuri Urval på 20 84 10 30 for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Løn forhandles i henhold til aftale for lægelige chefer.

Der er ansøgningsfrist den 2. september. 1. samtalerunde afholdes den 10. september og 2. samtalerunde afholdes den 23. september. Kandidater der går videre, skal påregne tid til personlighedstest.

Den Præhospitale Virksomhed – vi er hjælpen, patienten møder inden hospitalet
Den Præhospitale Virksomhed står for den indsats, der ydes fra en borger har akut behov for hjælp til vedkommende er modtaget på et hospital. Det omfatter blandt andet ansvaret for ambulanceberedskabet og andre præhospitale enheder, præhospitale uddannelser, koordinering af sundhedsberedskabet og AMK-vagtcentralen.

Den Præhospitale Virksomhed er en del af Danmarks første fælles vagtcentral, der har adresse i Aalborg. Den Præhospitale Virksomhed koordinerer også Region Nordjyllands frivillige akutordninger, SMS-hjertestopsordningen, Hjerteløberordningen og 1-1-2 akuthjælperordningen.

Læs mere om den Præhospitale Virksomhed