LÆGE – Viby J.

Dette job er udløbet

Bring din sundhedsfaglighed i spil på en særlig måde, når du som læge i Lægekonsulenten og AS3 Work&Care, i samarbejde med lægefaglig leder, er med til at sætter rammerne for vores rådgivning. Du vil blive en essentiel del af AS3, hvor du højner faglighed, rådgivningen og de ydelser, vi tilbyder vores kunder, og du bidrager også til forretningsudvikling. Vi søger lige nu en læge med solid erfaring med socialmedicinsk samarbejde og -indsatser for arbejdsfastholdelse/tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

DER HVOR DU KOMMER IND I BILLEDET
Dine kerneopgaver i Lægekonsulenten vil være at udarbejde lægeskøn og yde sundhedsfaglig rådgivning til nordiske pensions- og forsikringsselskaber, kommuner, advokater samt domstole, som vi samarbejder med.

Der vil oftest være behov for vurdering af årsagssammenhæng mellem skade, symptomer, funktionsnedsættelse, betydning af evt. konkurrerende lidelser og på den baggrund vurdering af mén. Dertil eventuel lægelig vurdering af tab af erhvervsevne.

Ved samarbejde med kommuner og jobcentre skal du i højere grad vurdere, om sager er tilstrækkeligt belyst, og om borgeren er tilstrækkeligt udredt og behandlet samt bidrage med anbefalinger til den fremtidige indsats.

Vores freelance læger varetager en del af disse opgaver, men vi har behov for en erfaren læge, som sammen med den lægefaglige leder, kan varetage både ”almindelige sager”, særligt komplekse sager og kvalitetssikring af sager.

I AS3 Work&Care arbejder vi med at støtte og behandle mennesker, der er sygemeldt eller i risiko for sygemelding, henvist fra sundhedsforsikringer og tab af erhvervsevne forsikringer. Her er din kerneopgave at bidrage med sundhedsfaglig sparring og rådgivning.

Indsatsen for arbejdsfastholdelse og tilbagevenden varetages af psykologer, fysioterapeuter og jobcoaches. Som læge skal du kunne yde sparring i øjenhøjde til disse faggrupper om f.eks.:

  • Behov for yderligere somatisk eller psykiatrisk udredning og behandling
  • Samspillet mellem krop og psyke
  • Relevante indsatser internt og eksternt
  • Prognosevurdering
  • Betydning af forskellige sygdomme for arbejdsevne og skånebehov
  • Samarbejdet med arbejdspladsen om at tilgodese disse forhold

Ud over sparring kan du af og til have samtaler med patienter, evt. sammen med rådgiver. Desuden kan der være behov for undervisning om sundhedsfaglige emner, bidrag til rådgiver- og patient-vejledninger og lignende.

Dertil vil du indgå i faglig udvikling af eksisterende og nye tilbud og produkter, samt intern forretningsudvikling og salgs- og samarbejdsmøder med kunder.

VORES NYE KOLLEGA
Vi søger en læge med solid erfaring med socialmedicinsk samarbejde og indsatser for arbejdsfastholdelse/tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Du har bred lægelig viden og erfaring – helst både somatisk og psykiatrisk – og en helhedsorienteret, bio-psyko-social tilgang til mennesker og indsatser og flair for tværfagligt samarbejde internt og eksternt. Du mener ligesom AS3, at det giver et menneske den bedste livskvalitet at arbejde, i det omfang helbredet tillader det.

Du har et skarpt overblik, og du kan forholde dig helhedsorienteret og evner at yde en kvalificeret sparring og rådgivning. Du er vant til at sammenfatte og vurdere omfattende og komplekse sager i en begrundet vurdering og udtrykke dig klart og præcist i tekst og tale – i et sprog, som også patient og sagsbehandler forstår.

Som person er du empatisk og har et positivt mindset. Du er opsøgende, nysgerrig og har gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper. Du trives med at have en høj grad af autonomi i arbejdet med frie rammer under ansvar, da du har stor indflydelse på at planlægge din hverdag.

ANSØGNING OG YDERLIGERE INFORMATION
Kribler det i fingrene for at sende en ansøgning? Så klik på ”søg jobbet” herunder og upload dit CV sammen med en kort, motiveret ansøgning. Vi er som udgangspunkt på udkig efter en, som kan arbejde fuldtid men vi er også åbne for muligheden for, at man arbejder på freelancebasis med minimum 20 t/u. Klargør gerne i din ansøgning hvis du søger et freelancesamarbejde.

Vores forretningsadresse er Viby J. Det er en fordel hvis du er bosiddende omkring Aarhus, men ikke et krav, da vi løser opgaver i hele landet. Vi hører meget gerne fra dig, uanset hvor i landet du bor.

Ansøgningsfrist: Send din ansøgning hurtigst muligt, da vi løbende vil indkalde til samtale.
Ansættelse: 1. april 2022.
Stillingstype: Fastansættelse, fuldtid.
Lokation: Viby J.

Kontakt:
Ønsker du yderligere information om stillingen, kan du kontakte forretningsansvarlig Morten Gyldendal Pinsker 27 61 16 54 eller Lægefaglig leder Martin Lindhardt Nielsen 50 77 03 32