Læge til Rekrutteringscenter Aalborg

Dette job er udløbet

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Har du lyst til at blive del af et professionelt team, hvor vi konstant arbejder på at finde de bedst egnede unge mennesker til Forsvaret, så har du nu muligheden for at søge stillingen som sessionslæge ved Rekrutteringscenter Aalborg.

Om os

Forsvarets Dag i Aalborg er placeret på Flyvestation Aalborg, og er en del af Værnepligts- og rekrutteringsafdelingen under Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Vi er et af fem rekrutteringscentre fordelt rundt om i landet. Vi sessionsbehandler de unge mennesker som kommer på Forsvarets Dag i henhold til gældende retningslinjer givet i lovgivningen. Vores daglige opgaver kræver et godt og tæt samarbejde med gensidig respekt og fleksibilitet. Vi er et lille team, som på nuværende tidspunkt tæller ni medarbejdere, bestående af civilt administrativt personale og militært personale samt læger. Vi sætter en dyd i at give de unge mennesker et godt og udbytterigt første møde med Forsvaret.

Hvis du ønsker at læse mere om Forsvarets Dag og værnepligt, kan du besøge hjemmesiden: www.værnepligt.dk.

Om stillingen

Stillingen er på 15 ½ timer om ugen med ønsket tiltrædelse den 1. august 2022.

Arbejdstidens placering planlægges i samarbejde med lederen af Rekrutteringscenter Aalborg.

Dine primære ansvarsområder ligger inden for sessionsbehandling af mulige kommende værnepligtige. Sekundært får du en mindre berøringsflade med helbredsundersøgelser i forbindelse med en eventuel ansættelse af kommende medarbejdere i Forsvaret.

Udover egentlige helbredsundersøgelser, er dit administrative arbejde gennemgang af helbredsoplysninger og journaler. Du indgår i et team med landets øvrige faste sessionslæger, hvor fokus er kvalitet, opfølgning og udvikling.

Din arbejdsdag er en stor del af tiden forudsigelig og opgaverne løses efter fastlagte retningslinjer.

Om dig

Du er speciallæge i almen medicin eller andet relevant speciale med en bred klinisk erfaring. Ved ansættelsen lægger vi vægt på en samlet vurdering af dine lægefaglige kompetencer.

Du er god til at møde de unge der hvor de er, og forstår at gennemføre undersøgelsen som en god oplevelse for alle parter. Du udviser høj grad af professionalisme i opgaveløsningen og i samarbejdet med dine kollegaer. Du skal have mod på at være en del af et mindre team og samtidig kunne indgå i den samlede lægegruppe til diverse møder og seminarer.

Vi arbejder med forskellige IT systemer og forventer, at du er fortrolig med dette på et overordnet plan.

Du skal kunne trives fint med rutineopgaver og en forudsigelig arbejdsuge

Ansættelsesvilkår

Er du speciallæge i almen medicin finder ansættelsen sted i henhold til Overenskomst for speciallæger i staten med tilhørende protokollat mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger. Modtager du offentlig pension, vil ansættelsen ske på individuel kontrakt.

Basislønnen for en fuldtidsstilling udgør årligt 647.421,41 kr. Der er mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Der er til stillingen et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 17,9%.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder Alex Krogh Christiansen på telefon 7281 9351 eller via mail: FPS-AKC@mil.dk. Vi arrangerer også gerne en rundtur på centret så du kan se hvad vi beskæftiger os med.

Har du spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Ansøgningsfristen er den 24. juni 2022. Vi forventer at holde samtaler i uge 26.

Stillingen er til besættelse den 1. august 2022 eller hurtigst muligt.

For at komme i betragtning til stillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder – også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.