Læge til misbrugsområdet, Aarhus Kommune

Dette job er udløbet

Om jobbet
Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune, søger læge med interesse for misbrugsområdet. Stillingen er en fuldtidsstilling, specialeuafhængig, og med tiltrædelse 1. maj 2020, eller snarest derefter.

Lægerne i addiktiv medicin fungerer i et tæt samarbejde med det øvrige sundheds- og socialfaglige personale i Center for Misbrugsbehandling i varetagelse af udredning og behandling af stof- og alkoholmisbrugere i Aarhus Kommune, og lægerne er ansvarlige for opioidsubstitutionsbehandlingen. Desuden bistår lægerne med generel sundhedsfaglig rådgivning. I klinikken for tilbud af diacetylmorphin assisterer og observerer lægerne sammen med sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter brugerne ved injektion af diacetylmorphin. Endvidere har lægerne på hverdage daglige opgaver med alkoholmisbrugsbehandling.
De lægefaglige opgaver løses gennem et veludviklet eksternt samarbejde og god koordinering med sundhedsvæsenets øvrige parter, først og fremmest praktiserende læger, psykiatrien, sygehusafdelinger og hjemmeplejen.

Lægerne refererer til den områdeansvarlige overlæge.

Din profil
Vi søger en læge, som:

 • Har interesse og evner for at arbejde med mennesker med misbrugsproblemer
 • Evt. har erfaring med misbrugsbehandling
 • Har evner og vilje til tværfagligt samarbejde
 • Har lyst til og evner for at bruge sin lægefaglige viden i mange kontekster og sammen med forskellige samarbejdspartnere
 • Er indstillet på at indgå i projekt- og udviklingsopgaver
 • Er god til at kommunikere

Derfor skal du vælge os:
Vi tilbyder

 • En arbejdsplads i løbende udvikling og tilpasning i takt med nye opgaver indenfor social- og sundhedsområdet
 • En arbejdsplads blandt engagerede kolleger, hvor du selv kan være med til at sætte dit præg på de mangeartede opgaver
 • Et udfordrende og selvstændigt job med spændende opgaver og mange udviklingsmuligheder
 • Relevant oplæring og uddannelse
 • Samarbejde med dygtige kolleger, der sikrer sparring og godt humør i hverdagen

Løn – og ansættelsesvilkår
Aflønning i henhold til gældende overenskomst mellem KL og Foreningen af Speciallæger (FAS).

Der er tale om en tidsubegrænset fuldtidsstilling. Deltidsansættelse en mulighed.

Arbejdet er tilrettelagt til at foregå i dagtimerne. Der indgår begrænset vagtopgaver i stillingen. Der skal således påregnes at skulle arbejdes ca. hver 5. lørdag eller søndag.

Lægen vil få sit daglige arbejdssted i Center for Misbrugsbehandling, Sumatravej 3. Der vil også være arbejdsopgaver i Center for Alkoholbehandling, Jægergårdsgade 66.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til områdeansvarlig overlæge Anette Bendiksen på telefon 41 87 23 40 eller pr. mail bendika@aarhus.dk.

Ansøgning
Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: onsdag den 15. april 2020.

Vi forventer, at 1. samtale finder sted i uge 17 (den 20. eller 21. april 2020).

Stillingen forventes tiltrådt 1. maj 2020, eller snarest herefter.

Om os
Sociallægeinstitutionen er en kommunal sundhedsfaglig konsulentenhed, som beskæftiger ca. 90 medarbejdere, hovedsagelig læger og psykologer, men også fysioterapeuter, ergoterapeuter, antropologer, socialfaglige professioner m.fl.
En del af Sociallægeinstitutionens funktioner er således varetagelse af den lægefaglige indsats for misbrugere i kommunen i tæt samarbejde med Center for Misbrugsbehandling.
Sociallægeinstitutionen er uddannelsesenhed for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.

Rusmiddelcenter Aarhus er tilbud til stof- eller alkoholafhængige borgere over 18 år i Aarhus Kommune. Centeret er et tilbud til udsatte voksne, og der arbejdes tværfagligt med målgruppens stof- eller alkoholafhængighed. Til at løse de lægefaglige opgaver i rusmiddelcentret leverer Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune, lægeressourcerne. Misbrugsbehandlingen består dels af en socialfaglig del, dels af en medicinsk del omfattende substitutionsbehandling i hen-hold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre disse forventninger, håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.