Læge til introduktionsstilling på alment skolebørnsafsnit v/Børne- & Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midt med primær funktion i Viborg. Stillingen er en fuldtidsstilling til besættelse fra 1. december 2018. Der er mulighed for vikaransættelse på et tidligere tidspunkt.

Dette job er udløbet

Der tilbydes:

  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tilknytning til et tværfagligt team med høj grad af tværfagligt samarbejde omkring udredning og behandling
  • Monofaglig vejledning
  • Mulighed for supervision
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • Godt arbejds- og uddannelsesmiljø.

Alment skolebørnsafsnit, C-Viborg
Vi søger en læge, som har lyst til at stifte bekendtskab med den almene børnepsykiatri og som har lyst til og interesse i at være med til at udvikle afsnittets undersøgelses- og behandlingstilbud.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser,
opmærksomhedsforstyrrelser, affektive lidelser, psykose, angstlidelser og funktionelle lidelser. Afsnittet varetager udredning og behandling på hovedfunktion i Viborg og på  såvel hovedfunktionsniveau som regions- og højt specialiseret niveau i Risskov.

Afsnittet består af 2 ambulatorier og 2 sengeafsnit beliggende i Risskov og Viborg. Stillingen er primært tilknyttet den ambulante funktion i Viborg. I ambulatoriet arbejder man i tværfaglige teams, bestående af speciallæger, uddannelseslæger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, samt sekretærer.

Uddannelseslægen indgår i dækning af døgnvagt i Risskov (med udflytning til AUH, Skejby november 2018) og dagvagt i Herning. Her vil der være mulighed for at få kendskab til børn og unge i andre aldersgrupper og med mere subakutte og akutte problemstillinger.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afsnitsledende overlæge Merete Juul Sørensen, meresoer@rm.dk tlf. 2162 1301 eller hos afdelingssygeplejerske Kirsten Nøhr Andresen, e-mail: kirsten.andresen@ps.rm.dk, tlf.: 7847 3601

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Ledelsen ved BUC har besluttet, at lægerne i BUC, fremover kan indgå i dagtjeneste på hverdage på BUC, Herning.

Læs mere om lægeuddannelsen i BUC (introduktionsuddannelsen) på centrets hjemmeside www.buc.rm.dk

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 26 september 2018
Ansættelsessamtaler: Mandag d. 1 oktober 2018

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Center
BUC er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUC består af 7 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUC dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Centeret modtager årligt 4944 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7999 unikke cpr.nr.(2017) Centeret har et nettobudget på 278,1 mio. kr. og ca. 557 medarbejdere.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=G_mFJTCUgKI]