Læge søges til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Dette job er udløbet

Interesserer du dig for trafikrelevante emner, og fungerer du godt i krydsfeltet mellem medicin og lovgivning? Trives du i en afvekslende hverdag med fokus på medicin og sagsbehandling, så kunne du være vores nye kollega i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Vi søger en engageret læge, der selvstændigt og struktureret kan understøtte udviklingen af styrelsens lægefaglige arbejde på tværs af transportformerne luftfart, jernbane og vej.
Vi tilbyder en dynamisk hverdag med en bred kontaktflade og faglige udfordringer. Der må forventes nogen rejseaktivitet i forbindelse med jobbet.

Som vores nye læge skal du føre kontrol med helbredsattester og certifikater, certificere og føre tilsyn med flyvelæger, ligesom du skal stå for undervisning af andre læger i relevante områder inden for de nævnte transportformer.

Du skal have lyst til at sætte dig ind i trafikmedicinske vilkår og være med til at sætte rammer for helbredskrav til certificerede personer i transportsektoren i Danmark, og du skal se det som en spændende udfordring at deltage i, og påvirke beslutningsprocesserne nationalt og i EU-regi m.m.

Dine væsentligste arbejdsopgaver:

 • Generel sparring med andre læger og styrelser om trafikmedicinske problemstillinger, både nationalt og internationalt, samt sparring i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) med tekniske kolleger samt med chefgruppen
 • Deltagelse i nationalt og internationalt arbejde om de lægefaglige rammer for transportområdet
 • Deltagelse i diverse tværfaglige opgaver inden for Center for luftfart og TBST
 • Sikre udvikling og vidensopbygning inden for det lægefaglige område på alle transportområder, der håndteres af TBST
 • Undervisning af læger på det trafikmedicinske område, herunder tilrettelæggelse af kursusaktivitet
 • Samarbejde med branche og interessenter

Din profil:
Vi forventer, at du:

 • Er læge med mindst 5 års erfaring herunder gerne med et relevant speciale. Erfaring med flyvemedicin og arbejde med helbredsattester vil være en fordel, men er ikke et krav
 • Er imødekommende og interesseret i at indgå i et socialt fællesskab på tværs af fagligheder
 • Har stærke kommunikative kompetencer og kan formulere dig både skriftligt og mundtligt i et let tilgængeligt sprog – både dansk og engelsk
 • Kan arbejde selvstændigt og proaktivt i et lille stærkt team
 • Har evnen til hurtigt at sætte dig ind i nye fagområder
 • Er samarbejdsorienteret og har lyst til at bidrage aktivt i teamsamarbejde, samt tværfagligt arbejde
 • Måske har erfaring med at arbejde i den offentlige forvaltning fra anden offentlig styrelse eller lignende

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen med arbejdsplads i Ørestaden. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem relevant faglig organisation og Finansministeriet. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – hvem er vi…
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej og luftfart, samt regulering af bygge- og boligområdet. Vi er mange forskellige faggrupper og udgør derfor en bred vifte af specialister og generalister.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende danske samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du kan læse mere om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på www.tbst.dk.

Du kan forvente, at vi kan give dig:

 • Et spændende og udfordrende job med mange forskellige udfordringer
 • Engagerede kolleger
 • En arbejdsdag, der rummer plads til fritid og familieliv

Yderligere information
Du kan få mere at vide om stillingen hos kontorchef Christian Thorhauge på telefon 4178 0430.

Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen. Der vil indgå tests i rekrutteringsforløbet.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og eksamensbevis via Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens elektroniske ansøgningsportal på www.tbst.dk søndag den 30. september 2018.