Læge søges til Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser (S3), Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AUH Skejby Et halvt års vikariat med mulighed for forlængelse er ledig til besættelse i Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser pr. 1. februar 2022 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet
Stillingen er oplagt til dig som overvejer psykiatri som speciale, og ønsker at stifte bekendtskab med psykiatri inden en evt. I-stilling, eller til dig som er en nyuddannet læge der ønsker at samle erfaring inden evt. KBU-start. Læger som allerede har færdiggjort I-stilling, men som f.eks. venter på H-stilling eller er i en anden situation, vil vi også meget gerne høre fra, og det gælder såvel psykiatri som andre specialer, f.eks. pædiatri, almen medicin, neurologi, arbejdsmedicin, samfundsmedicin mv. Det kan også være at du allerede er i gang med eller har færdiggjort speciallægeuddannelse i et andet speciale men ønsker at opnå større klinisk erfaring med spiseforstyrrelser.

Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser:
Sengeafsnittet er et specialafsnit med højt specialiseret funktion for behandling af anoreksi. Vi varetager i tæt samarbejde med Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (ambulatorium) den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af moderate til svære tilfælde af spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne i Region Midtjylland.

Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser har 14 senge til indlæggelse af anoreksipatienter, heraf er de 4 skærmede pladser.
Afdelingens miljøterapi er målrettet specialet. Vi arbejder eklektisk, og der planlægges forskellige behandlingsmæssige tiltag og forløb afhængig af patientens alder, sygdommens sværhedsgrad og kompleksitet. Vi har et tæt tværfagligt samarbejde og har ansat sygeplejersker, pædagoger, sosu-assistenter, ergoterapeuter, læger, psykologer, socialrådgiver, diætist og fysioterapeut.
Vi er i gang med et kursusforløb for alle ansatte i mentaliseringsbaseret miljøterapi, og vi arbejder fokuseret med nedbringelse af tvangsforanstaltninger.

Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt bestå af følgende opgaver:
Indlæggelsesjournaler
Daglig stuegangsfunktion – herunder varetagelse af både somatiske og psykiatriske problemstillinger
Der er som udgangspunkt ikke vagtfunktion tilknyttet stillingen

Vi kan tilbyde:
En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige og humoristiske kolleger i et tværfagligt miljø
Tæt sparring og oplæring hos erfarne læger i afsnittet
Indgående kendskab til spiseforstyrrelser og principper for behandlingen heraf
Et godt arbejdsmiljø
Godt kollegialt sammenhold

Ansøgers kvalifikationer:
Ansøger skal besidde overblik og gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde og indgå i en tværfaglig medarbejdergruppe

Ansøger skal have interesse for spiseforstyrrelser, herunder den medicinske, ernæringsrehabiliterende og psykoterapeutiske behandling

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Yderligere oplysninger:

Funktionsledende overlæge Line Ranzau Hansen, tlf. 2133 6522, mail: line.hans@ps.rm.dk

Afdelingssygeplejerske Annette Husum, tlf. 2485 4391, mail: annette.husum@ps.rm.dk

Ansøgningsfrist: 1. december 2021

Ansættelsessamtaler: 7. december 2021

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.

Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af det nye år til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.