Læge søges til introduktionsstilling i Psykiatrisk klinik for småbørn, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien Hermed opslås ledig I-lægestilling med ansættelse pr. den 01.12.21

Dette job er udløbet
Vi søger en læge med interesse for børnepsykiatri og med lyst til og interesse i at indgå i den tværfaglige udredning og behandling af småbørn. Desuden indgår man i vagtfunktion, der dækker alle afsnit i BUA, hvorved man får mulighed for mere akutte opgaver samt at møde andre aldersgrupper og faglige problemstillinger.

Hvem er vi?

Psykiatrisk Klinik for Småbørn består af flere enheder: Småbørns- og Spædbørnsambulatorium i Skejby, og ét Team for Småbørn i Herning. Derudover har vi et Dagtilbud i Skejby.
Klinikken varetager udredning og behandling af børn i alderen 0-7 år med vanskeligheder i form af bl.a. autisme spektrum forstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelse, andre neuropsykiatriske tilstande, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst, relationsforstyrrelser, gravide med psykisk lidelser og 0-2 årige børn af forældre med svær psykiatrisk sygdom. Desuden har vi i Skejby Psykiatrisk Dagtilbud med i alt 7 pladser, som modtager børn fra alle ambulante enheder i afsnittet.
Stillingen har primært funktion i Småbørnsambulatoriet i Skejby, men der kan blive tale om

2 dage om måneden i ambulatoriet i Herning.

Behandlerteams udgøres af læger, speciallæger og læger i uddannelsesstilling (introduktions- og hoveduddannelse), psykologer og distriktsmedarbejdere (sygeplejersker og pædagoger). I Dagtilbuddet er ansat sygeplejersker og pædagoger.

Hvad tilbyder vi:

  • Kliniske opgaver, der er varierede og fagligt spændende og udfordrende
  • Et fagligt kompetent og engageret hold af medarbejdere
  • Vi tilstræber høj grad af vidensdeling og tilrettelægger vores tilbud tværfagligt og individuelt
  • Individuel vejledning og introduktionsprogram
  • Gruppesupervision både i egen faggruppe og tværfagligt
  • Deltagelse i faglige kurser (Introduktionskurset over 10 hele hverdage og mulighed for både at påbegynde bl.a. grundkursus i psykoterapi samt legeobservationskursus)
  • God mulighed for at indgå i forskning
  • Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø

Stillingen opslås med I-læge nr. 6600-21A-52-i-12

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingslæge Ulla Britt Pedersen, (mail adr.: ullapede@rm.dk eller  tlf. nr. 5114 6038) eller overlæge Karin Lassen Schmidt (tlf.nr. 5148 0643 )

Læs mere om lægeuddannelsen: BUA (introduktionsuddannelsen)

Løn og ansættelsesvilkår:

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.
Introduktionslægerne indgår i forvagt i Skejby, enten døgnvagt eller delt vagt. Desuden kan man indgå i dagtjeneste på hverdage i BUA, Herning.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist: 18.10.21

Ansættelsessamtaler: 21.10.21 formiddag

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant.

BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes til Gødstrup i 2022.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.