Læge søges til en nyoprettet kombineret stilling mellem Regionspsykiatrien Horsens og Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning Læge med interesse for dobbeltdiagnosepatienter og rusmiddelbehandling søges til en nyoprettet kombineret stilling mellem Regionspsykiatrien Horsens og Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning.

Ansøgningsfrist: 01/08/2020 Regionspsykiatrien Horsen

Er du særlig interesseret i arbejdet med dobbeltdiagnosepatientgruppen og tværsektorielt samarbejde kan det her være noget for dig. På tværs af Klinik 1, Regionspsykiatrien Horsens, og Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning opretter vi en kombineret stilling med særligt fokus på samarbejdet om og behandlingen af patienter med rusmiddelproblematikker og psykiatriske problemstillinger.
Din ansættelse vil fordele sig med 3 dage i Regionspsykiatrien Horsens og 2 dage i Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning.
 
Regionspsykiatrien Horsens (RPH) vil du være tilknyttet Klinik 1, der arbejder med udredning og behandling indenfor retspsykiatri, ADHD og Psykoser på hovedfunktions niveau. Vi har fokus på patient– og pårørendeinddragelse, forbedringsarbejde – herunder det forebyggende arbejde som klinikken kan biddrage med i forhold til nedbringelse af tvang – og dobbeltdiagnoseområdet. Er du interesseret i udviklings- og kvalitetsarbejde er det her en enestående mulighed for at arbejde tværsektorielt på patientens præmisser.

Stillingen er ny, og du vil være med til at forme din arbejdsform og – funktion sammen med vores 2 kliniske ressourcepersoner indenfor rusmiddelområdet og en konsulent fra Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning, der arbejder fra RPH 2 dage om ugen. Samtidig vil du indgå i en tværfaglig behandlergruppe.

Arbejdsopgaver:
Din overordnede funktion vil være at indgå i behandlingen af patienter med dobbeltdiagnose, derudover vil du også skulle indgå i løsning af afdelingens øvrige lægeopgaver herunder

 • Patient udredning, behandling og koordinering af pt. forløb.
 • Deltagelse i relevante konferencer
 • Varetagelse af supervision og oplæring af yngre læger og medicinstuderende
 • Deltagelse i aktiviteter rettet mod nedbringelse af tvang og kvalitetsarbejde
 • At understøtte og bidrage til et godt teamarbejde og en god samarbejdskultur omkring patienten
 • Undervisning i afdelingen

Vi efterspørger følgende kvalifikationer:

 • Læge med psykiatrisk erfaring og særlig interesse for og erfaring med dobbeltdiagnosepatienter
 • Evne til selvstændigt arbejde
 • God samarbejdsevne
 • Erfaring med undervisning og supervision
 • Klar og respektful kommunikation til både patienter, pårørende og kollegaer
 • Engagement i afsnittets udviklings – og kvalitetsarbejde

Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning omfatter lægefunktionen:

 • Stillingtagen ift. substitutionsbehandling med suboxone eller evt. metadon
 • At følge Sundhedsstyrelsen rekommandationer for rusmiddelområdet
 • Udredning for komorbiditet og almen medicinsk vurdering – især udredning for hepatitis
 • At etablere tæt samarbejde med kollegaer i rusmiddelrådgivningen dvs. rusmiddelkonsulenterne, psykologen, medicinudleveringen og sygeplejerskefunktionen
 • At etablere et tæt samarbejde med sygehuset og de privatpraktiserende læger
 • Undervisning af alle personalegrupper i sundhedsfaglige emner, der knytter sig til lægefunktionen

Om Regionpsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens (RPH) udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, men svores sengeafsnit har en bred vifte af patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterede og udgående funktioner.
Regionspsykiatrien Horsens (RPH) har ca. 200 medarbejdere og er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere.
Du kan se og læse mere om vores organisation her https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/
 
Om ansættelse i Regionspsykiatrien Horsens
De 3 dage om ugen, du er tilknyttet Regionspsykiatrien Horsens, vil som udgangspunkt være tirsdag, onsdag og fredag. Dine løn- og ansættelsesvilkår vil være efter gældende overenskomst og principperne for ny løn.
 
Om Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning
Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning har ca. 25 medarbejdere. Rusmiddelrådgivningen leverer ambulante forløb og gruppetilbud til borgere over 18 år. Rusmiddelrådgivningen har både rollen som myndighed og udfører i de 400 forløb, der typisk er i gang sideløbende.
Rusmiddelrådgivningen har et bredt samarbejde på tværs i kommunen

Om ansættelsen i Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning
De 2 dage om ugen, du er tilknyttet Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning, vil som udgangspunkt være mandag og torsdag.

For yderligere oplysninger om stillingen i Regionspsykiatrien Horsens
Har ovenstående fanget din interesse, og har du brug for yderligere oplysninger, så er du velkommen til at kontakte ledende overlæge i Regionspsykiatrien Horsens Zywia Brouer
på tlf. 50117893 i ugerne 27, 28 og 29.

For yderligere oplysninger om stillingen i Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning
Har ovenstående fanget din interesse, og har du brug for yderligere oplysninger, så er du velkommen til at kontakte leder Asbjørn Høj på tlf. 51230040 i ugerne 29, 30 og 31 og afdelingsleder Søren Riber på tlf. 40329196 i ugerne 27 og 28.

Du kan søge jobbet via nedenstående link ”søg job” senest den 1. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 33.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.