Læge – introduktionsstilling ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital En introduktionsstilling i specialet klinisk genetik (6620-38-68-i-03) ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse den 1. marts 2024. Stillingen er 1-årig.

Dette job er udløbet

I KGA arbejder vi i teams, der tager sig af både ambulante patienter og genetiske analyser inden for teamets område. Vores teams er baseret på de højt specialiserede funktioner iht. specialeplanen. F.eks. varetager det prænatale team både genetisk udredning og rådgivning i forbindelse med graviditet, og den lægelige fortolkning og besvarelse af array-CGH, prænatale genpaneler/genomer m.m. Teamets læger deltager endvidere i tværfaglige konferencer med føtalmedicinerne.

Vi har aktuelt følgende teams: Onkogenetik, prænatal, neurogenetik, nyre/DSD, genodermatoser, sjældne sygdomme og lever/galde/hæmofili. Opdelingen i teams giver nye og bedre muligheder for målrettet uddannelse af vores uddannelseslæger.

I KGA har vi nyligt etableret fælles vagtfunktion, hvor lægeforvagt, -bagvagt og molekylærbiologforvagt i fællesskab håndterer de analyser, rekvisitioner og henvendelser fra andre sundhedsfaglige, som afdelingen modtager i dagens løb. Dette giver et inspirerende læringsmiljø med mulighed for mesterlære og sparring på tværs af faggrupper.

Om vores afdeling

  • Vi varetager alle funktioner inden for det klinisk genetiske fagområde, herunder genetisk udredning og rådgivning, præ- og postnatal cytogenetisk diagnostik og præ- og postnatal molekylærgenetisk diagnostik
  • Vi er aktuelt ca. 65 medarbejdere, herunder 7 overlæger, 4 afdelingslæger, 8 uddannelseslæger, 7 molekylærbiologer, 6 sygeplejersker/genetiske vejledere, 16 bioanalytikere, 11 lægesekretærer og 3 stamtræstegnere
  • Vi har 11 højt specialiserede funktioner
  • Vi har stort fokus på uddannelse, både præ- og postgraduat. Vi har et rigtig godt uddannelsesmiljø og har meget stor søgning til I-stillinger
  • Vi understøtter multidisciplinært samarbejde med mange forskellige afdelinger
  • Afdelingen har stor forskningsaktivitet. Vi har en professor, 5 kliniske lektorer, 1 ekstern lektor, 1 post-doc og 4-5 PhD-studerende
  • Vi har travlt, men har et godt arbejdsmiljø
  • Vi efterlever AUH’s værdier: Dialog, dygtighed og dristighed

Som læge i introduktionsstilling på Klinisk Genetisk Afdeling vil du have selvstændige patientforløb i ambulatoriet. Der vil være ugentlige dagvagter, hvor der bl.a. visiteres prøver til laboratoriet, ydes rådgivning til læger fra andre specialer og deltages i besvarelser af laboratoriets analyser.
Du vil desuden deltage i afdelingens tværdisciplinære konferencer.

Der henvises i øvrigt til afdelingens hjemmeside www.kga.auh.dk

Der lægges vægt på, at ansøgeren har interesse for tværfagligt samarbejde, samt ønsker at indgå i afdelingens forskningsmæssige aktiviteter.

Stillingen er vagtfri.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til konstitueret uddannelsesansvarlig overlæge Christina Daugaard Lyngholm på tlf. 7845 5520.

Send ansøgning via nedenstående link.

Ansøgningsfrist er d. 15. januar 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4, 2024.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.