Klinisk psykolog søges 37 timer ugentligt til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby, neuropsykiatrisk skolebørnsafsnit Team 2 I det neuropsykiatriske skolebørnsafsnit, Team 2 BUA, Skejby sygehus søger vi en klinisk psykolog til neuropsykiatrisk udredning og behandling af børn med ADHD eller autisme. Det drejer sig om fast stilling med 37 timer ugentligt.

Ansøgningsfrist: 29/11/2022 Psykiatrien

Stillingen er ledig til besættelse snarest eller den 1. februar 2023.

Team 2-Skejby/Gødstrup er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdelings specialafsnit i Skejby for børn og unge med neuropsykiatriske tilstande herunder ADHD, autisme, OCD og Tourettes syndrom. Ambulatoriet i Gødstrup er et alment skolebørnsafsnit, der varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7 og 13 år med blandende børnepsykiatriske lidelser.

Som psykolog i ADHD/autisme ambulatoriet består arbejdsopgaverne i at indgå i tværfaglig udredning og behandling af børn i alderen 7-13 år. Der udredes især børn med opmærksomhedsforstyrrelse, autisme, specifikke kognitive vanskeligheder og adfærdsforstyrrelse. Flere har komorbide lidelser som angst, mental retardering mv.  Udredningen består af afklarende samtaler, anamnesesamtaler, psykologisk undersøgelse, lægeundersøgelse, skoleobservation, spørgeskemaer og interviews af børn og forældre. Behandlingen består i netværksarbejde, psykoedukation, pædagogisk vejledning, kortere kognitive terapiforløb, pårørendeundervisning og medikamentel behandling. Samarbejdet med forældrene spiller en stor rolle.

I Team 2 arbejdes der i tværfaglige teams bestående af overlæge, speciallæger, læger og psykologer under uddannelse, psykologer, distriktspædagoger og -sygeplejersker, socialrådgiver samt sekretærer.

Kvalifikationer

•                Gerne autoriseret psykolog med erfaring i neuropsykiatrisk udredning og behandling af børn og unge.

Vi kan tilbyde

•                Et godt arbejdsmiljø

•                Høj grad af uddelegeret ansvar

•                Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af vidensdeling

•                Mulighed for både individuel- og gruppesupervision

•                Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter

•                Løn i henhold til gældende overenskomst

Yderligere oplysninger fås fra psykologkoordinator Lisbeth Laursen tlf. 2169 4780 eller hos oversygeplejerske Anna-Marie Madsen tlf. 4013 8609

Ansøgningsfrist den 29. november 2022

Samtaler afholdes i uge 49 2022

Du kan søge jobbet ved at klikke på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse, autorisation. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.