Klinisk overlæge til det største rusmiddelbehandlingscenter i landet

Dette job er udløbet

Genopslag

Vil du være med i udviklingen af rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune?

Vi søger en klinisk overlæge med solid erfaring i alkohol- og stofbehandling til ansættelse i Rusmiddelbehandling København per 1. september 2022.

Rusmiddelbehandling København er Københavns Kommunes rusmiddelbehandling, som er forankret i Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen. Den lægelige rusmiddelbehandling i Rusmiddelbehandling København varetages af en lægegruppe på ca. 20 læger fordelt på enhederne rundt i København. Den lægelige ledelse består af den ledende overlæge, som er socialoverlægen, og de to kliniske overlæger (denne annonce omhandler den ene af de to stillinger).

Stillingen

Du vil som klinisk overlæge have det lægefaglige ansvarlig for lægerne i Alkohol- og Stofbehandlingen (6 læger) samt indgå i hele det lægefaglige team. Du bliver en del af den samlede ledelse i Rusmiddelbehandling København, og du refererer administrativt til centerchefen i Alkohol- og Stofbehandling og lægefagligt til socialoverlægen.

Dine opgaver

Som klinisk overlæge vil du hovedsageligt varetage de overordnede opgaver relateret til den lægelige behandlingsindsats samt den løbende supervision af lægerne, mens socialoverlægen hovedsageligt varetager de generelle administrative opgaver i forhold til den sundhedsfaglige/lægelige del af rusmiddelbehandlingen.

Du medvirker til en løbende optimering af det lægefaglige niveau ved løbende implementering af ny viden (litteratur, konferencer, kurser) og bidrager i samarbejde med centerledelsen til kompetenceudvikling af de sundhedsfaglige medarbejdere i Rusmiddelbehandling København – i samarbejde med socialoverlægen.

Som en del af den samlede ledelse arbejder du med centrets organisationsudvikling, kvalitetssikring og tværgående samarbejde med diverse enheder og faggrupper.

Du afholder faste lægemøder med lægegruppen i Alkohol- og Stofbehandling og løbende fællesmøder med de øvrige læger i Rusmiddelbehandling København sammen med socialoverlægen.

Du samarbejder løbende med Sundhedsvæsenet (hospitaler, psykiatrien og almen praksis), Kriminalforsorgen og Apotekervæsenet samt kontakter i Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du sikrer arbejdstilrettelæggelsen for lægegruppen i samarbejde med de lokale ledere og centerchefen.

Du er også ansvarlig for den løbende implementering og udarbejdelse/opdatering af instrukser for den lægelige behandling med base i Sundhedsstyrelsens vejledninger på området.

Gode grunde til at arbejde sammen med os

 • Stillingen er vagtfri (dvs. vagtfri aften, nat og weekender)
 • Du får mulighed for løbende udvikling og efteruddannelse (konferencer, kurser m.m.)
 • Du får indflydelse på centrets strategiske og driftsmæssige udvikling som en del af ledelsen
 • Du vil indgå i et ambitiøst, engageret og stærkt arbejdsfællesskab og få et stort netværk samt bredt tværfagligt samarbejde i et fagligt område i udvikling
 • Du vil opleve at få spændende og afvekslende opgaver med store kontaktflader både internt og eksternt

Dine kvalifikationer

 • Speciallæge i almen medicin, psykiatri, samfundsmedicin eller tæt relaterede specialer
 • Solid viden om og erfaring med behandling af rusmiddelafhængighed samt misbrugsrelaterede sygdomme, herunder specielt psykiatriske og infektionsmedicinske tilstande
 • Bred uddannelse og klinisk erfaring, herunder dokumenteret mindst 3 års klinisk erfaring på speciallægeniveau indenfor afhængighed

Hvem er du?

 • Du er god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt
 • Du kan samarbejde og arbejde tværfagligt og kan rumme, overskue og konkludere på ofte komplekse kliniske problemstillinger
 • Du er god til at tage ansvar, ledelse og initiativ og få beslutninger gennemført
 • Du er engageret og har en positiv samt inddragende indstilling til borgergruppen med de udfordringer, der særligt kendetegner socialt udsatte mennesker med rusmiddelproblemer
 • Du ønsker at indgå i den løbende udvikling af Rusmiddelbehandling København
 • Du har lyst til have en klinisk funktion på en af vores enheder hver uge/hver anden uge for at have/vedligeholde din viden om driften samt være med til at sikre driften i fx ferier

Vi tilbyder

Løn- og ansættelsesvilkår følger aftalen mellem Københavns Kommune og Lægeforeningen.

Stillingen er på 37 timer/ugen.

Nærmere oplysning om stillingen fås hos socialoverlæge Helle Petersen på 2147 6734 eller centerchef Janne Bech Jensen på 2049 1964.

Søg via linket senest onsdag den 18. maj 2022

Sammen med din motiverede ansøgning beder vi dig uploade dit CV.

Første runde ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 21 og anden runde samtaler i uge 22. I mellemperioden vil der være en test af de udvalgte kandidater ved intern konsulent.

Om Rusmiddelbehandling København, Socialforvaltningen

Rusmiddelbehandling København er organiseret i to centre, henholdsvis behandlingen for afhængighed af alkohol og stoffer (ikke-opioide) med årligt ca. 2600 borgere indskrevet i primært ambulant behandling fordelt på tre enheder samt substitutionsbehandlingen for opioidafhængighed med årligt ca. 1400 borgere indskrevet i primært ambulant behandling fordelt på syv enheder. Rusmiddelbehandling København har er en bred sammensat medarbejderstab af læger, sundhedsfaglige medarbejdere, psykologer, socialfaglige rusmiddelbehandlere, socialrådgivere mv.