Klinikchef på Fertilitetsklinikken i Horsens Vi har en Fertilitetsklinik, hvor vi værner om den faglige kvalitet og et godt arbejdsmiljø med højt til loftet.

Dette job er udløbet

Kan du bidrage til den fortsatte gode udvikling via motivation og engagement, i et tæt samarbejde med personalet og den øvrige ledelse?

Vi tilbyder per 1. oktober 2019, eller efter aftale, stillingen som klinikchef i Fertilitetsklinikken, på Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Horsens.
Vi søger en leder med stor interesse for udviklingen indenfor fertilitet og med særlig sans for at implementere det rigtige. Du vil indgå i afdelingens tværfaglige lederteam bestående af læger, sygeplejesker, bioanalytikere, jordemoder og derudover være leder for Fertilitetsklinikkens daglige drift og udvikling, i samarbejde med afdelingssygeplejersken og laboratorielederen.  Stillingen indebærer, ud over ledelsesopgaver også klinikarbejde og lørdag, søn- og helligdags-dagvagter.

Fertilitetsklinikken i Horsens er meget forskningsaktiv og en af Danmarks største offentlige klinikker, hvor vi ca. har 1050 æg udtagninger, 650 frysebehandlinger og 500 inseminationer. I Fertilitetsklinikken er vi et tværfagligt team bestående af 4 sekretærer, 7 læger, 8 bioanalytiker og 11 sygeplejersker.

Fertilitetsklinikken beskæftiger sig med infertilitets udredning, inseminationsbehandling, ægtransplantationsbehandling, behandling med nedfrosne og optøede blastocyster, nedfrysning af sæd fra cancerpatienter, ægdonationsbehandling og testes-biopsier.

Afdelingens gynækologiske aktivitet er fordelt på to matrikler, Horsens og Skanderborg Sundhedscenter med hovedvægten lagt i Horsens. Vi har i et sengefællesskab med kirurgisk afdeling en sengeafdeling med 4 senge og ambulatorium med 5 ambulatorielinjer.
Desuden består afdelingen af et fødeafsnit med 2 modtagelser, 1 hvilestue, 6 fødestuer, efterfødselsklinik og barselsafsnit med 16 stuer, og et obstetrisk ultralydsambulatorium med 4 daglige linjer inkl. et pp.med ambulatorie.  Afdelingen har ca. 30.000 årlige ambulante besøg og en forventet kirurgisk aktivitet på ca. 4800 indgreb, hvoraf halvdelen forgår i dagkirurgisk regi. Vi har aktuelt ca. 2250 fødsler og tæt, dagligt samarbejde med Børneafdelingen på Skejby Sygehus.

Vi forventer, at du:

  • Er speciallæge i gyn/obs og erfaren med fertilitetsklinik behandlinger
  • Arbejder aktivt med og evner nærværende kommunikation i forhold til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
  • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
  • Har kendskab til EPJ og/eller elektroniske patientjournaler generelt samt Formatex.
  • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning
  • De tværfaglige mellemledere søger en kollega der ser sin rolle som sparringspartner og fælles faglig løftestang for hele Kvindesygdomme og Fødsler.

Kan du se dig selv i det – så tilbyder vi dig:

  • En indflydelsesrig stilling som klinikchef på et hospital, hvor en stærk tværgående samarbejdskultur, en flad organisationsstruktur og pligt til forundring er vigtige komponenter i en ambitiøs retning mod en kultur til sikrer at trivsel, udvikling og faglighed går hånd i hånd.
  • Et hospital der i høj grad bygger på en god omgangstone, at vi er gode til at se muligheder og bruger mindre energi på begrænsninger, og at vi har en stærk holdånd, fordi medarbejdere og ledere gerne vil hinanden. Afdelingen beskæftiger i alt ca. 200 dygtige medarbejdere, som bidrager til en positiv og uhøjtidelig stemning.
  • Afdelingen er midt i en spændende proces med udvikling af en “Bevidst udviklende organisation” – hvor elementer som personlig/faglig udvikling, trivsel, udvikling, feedback og teamkompetencer indgår som de bærende elementer for alle medarbejdere.

Du finder udførlig funktionsbeskrivelse her.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.
En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Marie Højriis Storkholm tlf. 61263849 eller chefjordemoder Jeanette Ziska tlf. 21591826.

Ansøgningen
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på skema, som er en del af ansøgningsproceduren.

Ansøgningsfristen er onsdag den 28. august 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 18.september 2019.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.