Introduktionstilling i gynækologi og obstetrik Ved Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Horsens, opslås 1 introduktionsstillinger i gynækologi og obstetrik med start 1. februar 2024 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Afdeling varetager udredning og behandling af gynækologiske sygdomme og tilstande samt udredning og behandling i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Fertilitetsklinikken varetager fertilitetsudredning og behandling.

Afdelingen består af Sengeafsnit for kvindesygdomme, Klinik for kvindesygdomme.

Mor og barn afsnit, Fødeafsnit, Jordemoderpraksis og klinik for gravide samt Fertilitetsklinik.

Der er adgang til operationsstuer på den centrale operationsgang og på Dagkirurgisk Center.

Afdelingen har ca. 30.000 årlige ambulante besøg og en forventet kirurgisk aktivitet på ca. 4800 indgreb, hvoraf halvdelen forgår i dagkirurgisk regi. Afdelingen har aktuelt ca. 2200 fødsler og tæt, dagligt samarbejde med Børneafdelingen på AUH, idet hospitalet ikke har et neonatal afsnit.

Afdelingen er normeret med 14 speciallæger. Den faste lægestab er funktionsmæssigt opdelt i gynækologisk søjle og obstetrisk søjle, hvor uddannelseslægen vil være tilknyttet begge søjler under uddannelsesforløbet.

Kvindeafdelingen har fokus på Hospitalets strategi:

  •  Et sundhedsvæsen på patientens præmisser
  •  kvalitet og sammenhæng i alt

Ved at holde fokus på:

  •   faglig udvikling
  •  dialog som professionelt værktøj
  •  strategisk ledelse med handlekraft

Vi tilstræber at dette er i fokus ved alle kontakter med patienterne og i det arbejde vi i øvrigt udfører. Vi prioriterer et arbejdsmiljø, der understøtter denne strategi.

Introduktionslægen har dagfunktion i gynækologisk ambulatorium, svangre ambulatorium, på fødegangen, på barselsgangen, på operationsgangen og i Dagkirurgisk Center. Flere af funktionerne har akut indhold.

Vi prioriterer en god og grundig introduktion og har derfor lavet et fast track forløb den første måned. Herved sikres introduktion til de centrale dele af arbejdet. Denne måned er vagtfri for at prioritere dagfunktioner på fødegangen, ambulatoriet og operationsgang/dagkirurgi.

Afdelingen er kendt for sit gode uddannelsesmiljø og som yngre læge vil du blive inddraget i undervisningen af lægekolleger og medicinstuderende, ligesom der er god mulighed for at deltage i udarbejdelse af instrukser. Deltagelse i nationale guideline- grupper prioriteres højt.

Du vil indgå̊ i 8-skiftet forvagt med tilstedeværelse i to skiftet vagt og med bagvagt i tilstedeværelsesvagt.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Det er en forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens at der gives samtykke til indhentelse af børneattest og at der forligger en tilfredsstillende autorisation

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Cheflæge Marie Højriis Storkholm på telefon 61 26 38 49.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via nedenstående link. Ansøgningsfrist 13. december 2024. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 20. december 2024 om formiddagen.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.