Introduktionsstillinger i intern medicin, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet 2 introduktionsstillinger, stillingsnr. 6630-04-01-i-01 og 6630-04-01-i-10 ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse pr. 1.juli 2019 eller efter aftale. Stillingerne er på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet
Om stillingen
Som introduktionslæge på medicinsk afdeling i Viborg får du:

  • Først og fremmest bred erfaring i diagnostik og behandling af intern medicinske patienter på tværs af grenspecialer!
  • Gode kolleger, der gerne hjælper hinanden og griner sammen
  • Et arbejdsmiljø med nem adgang til supervision
  • En afvekslende, travl og lærerig hverdag med rotation indenfor grenspecialerne i perioder af 3-6 måneder, der forsøges tilrettelagt efter individuelle ønsker
  • Grundig introduktion med oplæring og følgevagt. Tidspunkt for start i vagt vurderes ud fra tidligere erfaring
  • Ansvar i akutte situationer: Som teamleder ved hjertestop og teammedlem ved akutte medicinske tilkald
  • Oplæring i og kompetence indenfor tele-ekg
  • Kursusdeltagelse eller fokuseret ophold efter eget ønske. Vanligt godkendes en valgfri dag pr. halve år.
  • Mulighed for introduktion til medicinsk forskning
  • Organiseret undervisning med forventet egen undervisning af afdelingens læger hver 3. måned

Om afdelingen
Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme har fælles reservelægestab og i dagtjenesten
indgår arbejde på senge afdelinger og ambulatorier/klinikker på begge afdelinger.

Introduktionslægen indgår i mellemvagten med delt vagt på tjenestestedet. Der er
døgndækkende tilstedeværelsesvagt for både mellem- og bagvagt. Forvagten dækkes
af læger i klinisk basisuddannelse ansat på akutafdelingen.

Vagtarbejdet omfatter, udover arbejde på Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme,
modtagelse og opfølgning af medicinske patienter på akutafdelingen.

Der er en speciallæge med akutlægefunktion i tilstedeværelsesvagt, og
døgndækkende medicinsk og kardiologisk speciallægevagt.

Medicinsk Afdeling omfatter to sengeafsnit: Medicinsk Afsnit 1 for gastroenterologi,
nefrologi, infektionsmedicin og endokrinologi med 22 senge samt tilhørende dagklinik.
Medicinsk Afsnit 2 for lungemedicin med 28 senge inkl. fire senge allokeret til
geriatriske patienter. Herudover dialyseafsnit samt adskillige grenspecialeklinikker.

Hjertesygdomme omfatter et hjertemedicinsk sengeafsnit med 29 senge, en stor
hjerteklinik og kardiologisk laboratorium med pacemakerimplantation og KAG.

På Akutafdelingen er der 20 medicinske pladser. Akutte medicinske patienter fraset
dialysepatienter indlægges via Akutafdelingen. Hjertemedicinske patienter indlægges
direkte i Hjertesygdomme.

Afdelingen deltager i studenterundervisning i klinisk intern medicin.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg,
Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig
profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest
specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af
personale m.v., vil ansættelse ske på betingelse af godkendt børneattest.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Medicinsk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan få ved henvendelse til overlæge Atul Shukla
på tlf. 7844 7531 eller introduktionslæge Ida Riise Balleby på tlf. 51324261.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig
erfaring, skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 16. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale