Introduktionsstillinger – Akutmedicin, Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital Vi har to introduktionsstillinger i Akutmedicin ledig til besættelse i Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital med start den 1. februar 2023 eller snarest derefter (stillingsnummer 6620-37-15-i-01 og 6620-37-15-i-02)

Dette job er udløbet

Akutafdelingen er den primære indgangsdør for akutte patienter til Aarhus Universitetshospital, og afdelingen varetager visitation, modtagelse og behandling af et bredt udsnit af akutte patienter. I afdelingen arbejder vi i et dynamisk og tværfagligt miljø med patienten i fokus og med mulighed for dialog med alle specialer i huset.
Afdelingen er kendetegnet af engagerede kolleger og et samarbejde på tværs af alle faggrupper i modtagelsen af den akutte patient. Uddannelse og supervision er en central og vigtig del af arbejdet i afdelingen, hvor akutlægen er rollemodel og kulturskabende for nyuddannede læger.
Aarhus Universitetshospital er regionens største akuthospital. Akutafdeling modtager alle typer patienter fra et område med 300.000 borgere og er samtidigt traumecenter for hele regionen ved komplekse tilskadekomne. Afdelingen består aktuelt af skadestue, traumecenter, akutmodtageafsnit, lægevagt, hospitalsvisitation og Center for Akutforskning.

Vores afdeling er karakteriseret ved følgende

 • En afdeling med fokus på uddannelse i den daglige drift, og hvor du altid har en superviserende speciallæge til rådighed, som forventer at blive inddraget hele døgnet
 • Et arbejdsliv, hvor to dage aldrig er ens, og hvor du med garanti vil lære noget nyt hver dag
 • Et velfungerende tværfagligt samarbejde, hvor lægens evner til at inddrage alle ressourcer fra sine kollegaer er helt essentiel for at lykkes i den kliniske hverdag
 • Et godt og inspirerende arbejds- og uddannelsesmiljø med gode muligheder for at opnå kompetencer inden for alle syv lægeroller ikke mindst mange akutmedicinske kompetencer
 • Stort fokus på psykologisk tryghed og præstationskultur, hvor det tilstræbes at alle uddannelseslæger lykkes og udvikler sig ud fra den enkelte læges niveau
 • Tæt samarbejde med Center for Akutforskning, hvor der vil være muligt at bidrage til forskningsprojekter
 • Kursusdeltagelse på Emergency Medicine Core Competences (EMCC)
 • Månedlige uddannelsesdage for introlægegruppen med journalclub, eksterne undervisere og/eller simulationstræning

Vi søger en introduktionslæge, som

 • har lyst til at bidrage til det gode arbejdsmiljø
 • sætter patientsikkerheden i højsæde – også når der er travlt
 • er drevet af en nysgerrighed ift. den akutmedicinske patient og ønsket om en uforudsigelig hverdag
 • vil være med til at sætte ambitionerne højt i det nye speciale
 • ønsker at bidrage til den akutmedicinske kernekompetence og at skabe flow i afdelingen
 • ønsker at deltage i den daglige kliniske vejledning af KBU-lægerne samt være rollemodel for disse læger

Hvorfor intro på vores afdeling?

Vi er en dynamisk afdeling, som er kendetegnet ved højt flow, travle arbejdsdage og uforudsigelighed i hverdagen. Vores yngre læger får mulighed for at jonglere med forskelligartede opgaver og arbejde i tværfaglige miljøer, uanset om det er i skadestuen eller traumecenteret.

Vi lægger vægt på samarbejde, og vi støtter hinanden både i hverdagen og under vagter. Som mellemvagt kan du altid regne med opbakning fra erfarne kollegaer.

Vores arbejdsmiljø er præget af en flad organisationsstruktur, hvor humor og gensidig respekt er i fokus.

Som en ekstra fordel afholder introlægegruppen månedlige uddannelsesdage, hvor vi har journalclub, undervises i relevante akutmedicinske emner (internt el. eksternt) og deltager i praktisk simulationstræning, samt tilbud om grundlæggende UL.

Arbejdsopgaver i stillingen

Som introduktionslæge vil du få en alsidig hverdag med modtagelse og vurdering af akutte patienter. Du vil få tjeneste i traumecenteret med modtagelsen af ustabile eller uvisiterede patienter, der skal vurderes og afklares. Du vil også få tjeneste i Akut Voksenmodtagelse med modtagelse af stabile medicinske og kirurgiske patienter. Endelig vil du møde skadestuepatienter til behandling af mindre skader. Der vil ikke være tjeneste i børneafdeling eller psykiatrisk modtagelse.

Der foreligger godkendt uddannelsesprogram for stillingen, der kan tilgås på videreuddannelsen-nord.dk. Stillingen har dag-, aften- og nattjeneste i et 16-skiftet vagtrul.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig ledende overlæge Charlotte Green på charcarl@rm.dk for yderligere information.

Elektronisk ansøgning skal være os i hænde senest den 5. december 2023. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler mandag d. 11. december 2023.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.