Introduktionsstilling Urinvejskirurgi En introduktionsstilling (6620-27-35-i 05) som reservelæge på Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse fra den 1. november 2019 – 31. oktober 2020.

Ansøgningsfrist: 08/09/2019 Aarhus Universitetshospital

Urinvejskirurgi er højt specialiseret inden for avanceret urologi, børneurologi og transplantationskirurgi i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning. Afdelingen dækker også næsten alle områder af basisurologien.

Der er tilstedeværelsesvagt som todelt på hverdage og døgnvagter søn- og helligdage.

Afdelingen stiler mod, at introduktionslægen ved afslutningen af forløbet under supervision bl.a. kan foretage endoskopiske procedurer såvel diagnostisk cancer udredning som akut aflastning af øvre urinveje.

Afdelingen tilbyder laparoskopisk og endoskopisk træning. Herudover tilbydes MIUC-kurser i regi af Uddannelsesregion Nord.

Vores introduktionslæger har rig mulighed for at deltage i afdelingens forskning, og afdelingen har ansat tre professorer.  Afdelingen har eget forskningsafsnit ledet af lærestolsprofessoren.

Ansættelsen sker med tjeneste indtil videre ved Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N med udetjeneste i enten Randers eller Horsens.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Nicolai Spjeldnæs på 3091 5788.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.