Introduktionsstilling til Nyresygdomme En introduktionsstilling (6620-20-01-i-01) i intern medicin er ledig på Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital i perioden fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Ansøgningsfrist: 28/09/2021 Aarhus Universitetshospital

Nyresygdomme er en nefrologisk specialafdeling med landsdelsfunktion for nyretransplantationsbehandling og behandling af specielle nefrologiske sygdomme, men da de nefrologiske patienter ofte har andre medicinske lidelser, og da afdelingen også deltager i funktioner på Fælles Akut Afdelingen, er der rig mulighed for en bred uddannelse indenfor det medicinske speciale.

Vores læger er opdelt i teams, der hver arbejder med delopgaver inden for nefrologien med henblik på at sikre et højt uddannelsesniveau. Der modtages primært specialepatienter, men også en mindre andel af alment medicinske patienter fra Fælles Akut afdelingen.

Stillingen har vagt på tjenestestedet. Vagtlaget består af minimum otte læger. Der er vagtfællesskab mellem de medicinske afdelinger og Hudsygdomme i Sydsporet på Aarhus Universitetshospital, således at reservelæger fra Nyresygdomme varetager akutte opgaver om natten på Infektionsmedicinsk Afdeling. Ved spidsbelastning trækker de vagthavende læger i vagtfællesskabet på hinanden.
Derudover deltager lægen i vagtfællesskab med Fælles Akut Afdelingen.

Afdelingens forskningslaboratorium ledes af klinisk professor i nefrologi, og der er tilknyttet ph.d.-studerende, forskningsårs-studerende og bioanalytikere. Der er således rig mulighed for at deltage i forskningsprojekter af forskelligt omfang både under og efter introduktionsstilling.

Der er til stillingen tilknyttet en vejleder, og der vil være mulighed for at tilrettelægge et uddannelsesprogram efter dine specielle ønsker og behov.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Hvis du har lyst til at høre yderligere om afdelingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig yngre læge, afd. læge Krista Kjærgaard på Krista.Kjaergaard@rm.dk eller på 4046 0053, eller ledende overlæge, ph.d., MPA Stinne Kvist på stikvi@rm.dk eller på 7845 2400/4046 0339.

Ansøgningsfrist den 28. september 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale.