Introduktionsstilling Onkologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest, Herning/Gødstrup/Aarhus Ved Onkologisk Afdeling i Herning/Gødstrup er en 1-årig introduktionsstilling ledig til besættelse fra 01.02.2022 eller snarest derefter. Stillingen starter i Herning/Gødstrup de første 10 måneder og afsluttes i Aarhus de sidste 2 måneder. Stillingen er klassificeret til speciallægeuddannelse i klinisk onkologi.

Dette job er udløbet

Der er til denne stilling knyttet uddannelsesprogram som omfatter introduktionsperiode, superviseret klinisk uddannelse og 5 dages teoretiske kurser. Der tilbydes et rigt uddannelses- og undervisningsmiljø og der stilles krav om aktiv deltagelse i disse aktiviteter. Uddannelsen organiseres af den uddannelsesansvarlige overlæge i Herning og i Aarhus suppleret af to uddannelseskoordinerende yngre læger og fem hovedvejledere.
Stillings- og funktionsbeskrivelse

De 12 måneder finder sted med 10 måneder i Herning/Gødstrup, hvor man deltager i alle diagnosegrupper og har dagvagtsfunktion i begrænset omfang ved akutmodtagelsen.  På afdelingen i Aarhus er man i 2 måneder tilknyttet stråleterapien og er vagtfri.
Afdelingerne har stor klinisk og præklinisk forskningsaktivitet, og der vil være gode muligheder for at blive introduceret til eller indgå i forskningsprojekter. Afdelingen i Århus varetager undervisning af studenter.

Vi lægger vægt på at ansøger udviser positiv holdning, er udadvendt og målrettet med lyst til forskning og udvikling. Vi ønsker en god kollega.

Arbejdstilrettelæggelse: Et holds drift med dagtjeneste og enkelte vagter i akutmodtagelsen.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og YL. Der kræves børneattest forud for ansættelsen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Hanne Linnet 4020 6602 eller på afdelingens hjemmeside – se under sundhed.dk.
Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.
Du kan søge jobbet online på www.vest.rm.dk. Ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfristen er senest den 10.12.2020.
Samtaler holdes løbende.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.