Introduktionsstilling, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup 2 introduktionsstillinger ledig til besættelse pr. 1. maj 2023 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 12/02/2023 Regionshospitalet Gødstrup

Er du til faglige udfordringer, gode kollegaer og et stærkt tværfagligt sammenhold?
Kan du lide at udfordre vanetænkning og gå nye veje?
Vil du være med på vores nye hospital i Gødstrup?
Du er velkommen på vores hold!
https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/afdelinger/kvindesygdomme-og-fodsler

Faglig og organisatorisk profil:
Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler ledes af cheflægen og chefjordemoderen

Gynækologi:
Afdelingen varetager, ud over den kirurgiske behandling af de benigne gynækologiske sygdomme, herunder robotassisteret kirurgi, urogynækologi, og gynækologisk endokrinologi.
I ambulatoriet er der en velfungerende mini-hysteroskopi funktion. Der er ca. 15.000 ambulante besøg/år.

Obstetrik:
Der er årligt godt 3.200 fødsler i Gødstrup. Der er ca. 20.000 ambulante obstetriske besøg/år.
Afdelingen er karakteriseret ved et usædvanligt godt arbejdsmiljø, hvor tværfaglighed og respekt for vores samarbejdspartnere er i højsædet. Vi arbejder systematisk med kvalitetsforbedring.

Forskning og Uddannelse:
Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler har et aktivt og veletableret forskningsafsnit. I Regionshospitalet Gødstrup er forskning og uddannelse i sundhed en forudsætning for patientbehandling af højeste kvalitet og løsning af nogle af samfundets største udfordringer. Derfor er forskning en naturlig del af hospitalets vision, mission og strategi.  Aktiviteterne er samlet i NIDO|danmark  https://www.nido.rm.dk/
Det er derfor afgørende, at hospitalet rummer og udvikler gode vilkår for forskningen.
NIDO|danmark skal være med til at sikre, at uddannelse og undervisning er baseret på den nyeste pædagogiske viden, at det formidlede indhold baserer sig på anerkendt viden og forskning, og at vi i Gødstrup bliver en af landets mest attraktive uddannelsesinstitutioner. NIDO|danmark kommer til at være samlingspunkt for uddannelse og forskning på tværs af afdelingerne på hospitalet.

Lægefaglige teams:
Afdelingens lægestab arbejder i et af nedenstående teams:

– obstetrik, herunder ultralyd og prænatal diagnostik
– urogynækologi herunder prolapskirurgi
– gynækologisk-endokrinologi, adnekskirurgi, hysteroskopi, herunder ambulant mini-hysteroskopi
– almen gynækologi herunder TLH operationer og robotassisterede operationer samt endometriosekirurgi

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Lægenormering:
18 speciallæger og 12 yngre læger heraf fire i hoveduddannelse i Gynækologi-Obstetrik.
Speciallæger og læger i hoveduddannelse i Gynækologi-Obstetrik varetager vagtfunktionen. Læger i introduktionsstilling deltager i vagt frem til kl. 20 på hverdage. Der vil herudover være enkelte A/N vagter.

Praktiske oplysninger:
Du kan få yderligere information om stillingen ved at kontakte cheflæge Carsten Byrjalsen carbyr@rm.dk på mobil: 6014 3216 eller uddannelsesansvarlig overlæge Anne Gamst ANGCRI@rm.dk på mobil: 7843 0231

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansættelse fra 1. maj 2023 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist 12. februar 2023

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.