Introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi En introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi er ledig til besættelse pr. 01.04.2023.

Ansøgningsfrist: 10/02/2023 Regionshospitalet Gødstrup

Du tilbydes en spændende og varierende hverdag på en afdeling i udvikling, der dækker specialet bredt med specialister indenfor alle specialets søjler. Afdelingen har fokus på uddannelse, og du tilbydes en god introduktion til specialet og specifikke kurser rettet mod læger i introduktionsstilling samt et godt kollegialt samvær. Til stillingen findes et uddannelsesprogram som følges sammen med din hovedvejleder med henblik på at opnå kompetencer til godkendelse af I-stillingen.

Øre-Næse-Hals kirurgisk afdeling på Regionshospitalet Gødstrup varetager de fleste funktioner på regionsniveau samt akutte ØNH problemstillinger i et optageområde på ca. 500.000 borger.

Afdelingen udreder og behandler alt indenfor benign halskirurgi, ørekirurgi og næse- og bihulekirurgi, synkelidelser, samt behandlingen af patienter med obstruktiv søvnapnø. Desuden varetages udredning og behandling af patienter med kompliceret svimmelhed, høretab og tab af lugtesansen i klinikken, samt udredning af kræft i øre-næse-hals området. Afdelingen består af en ØNH klinik, en sengeafdeling og 4 operationsstuer. Derudover hører også høreklinikkerne i Viborg og Holstebro til afdelingen.

Afdelingen har et godt og uformelt arbejdsklima, både interkollegialt og med vore samarbejdspartnere. Den lægelige stab omfatter 1 cheflæge, 1 professor, 8 overlæger, 7 afdelingslæger, 8-10 hoveduddannelses læger og 2 introduktions læger.

Du forventes at være parat til at sætte patienten i fokus, holde hoved koldt i akutte situationer, og arbejde i teams med andre læger og plejepersonalet. Afdelingen er forskningsaktiv, og ansøgeren har rig mulighed for at indgå i et samarbejde med de forskningsansvarlige læger i diverse projekter samt undervisning på afdelingen.

Afdelingen har 2 vagtlag, aktuelt bestående af 12-skiftet forvagtslag og et 12-skiftet bagvagtslag med døgnvagter med 30-minutters tilkald.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansøgning til introduktionsstillingerne sker i henhold til gældende aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Ansøger skal være læge og have fuldført klinisk basis uddannelse.
IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
Ansøgningsfristen er senest den 10.02.2023

Samtaler forventes gennemført mandag den 27.02.2023.

Yderligere oplysninger samt afdelingsprofil kan ses via hospitalets hjemmeside

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.