Introduktionsstilling i kirurgi, Regionshospitalet Randers Introduktionsstilling i kirurgi, Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

På Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers, er en ét-årig introduktionsstilling ledig til besættelse fra 1. marts 2019.
Stillingen er klassificeret som specialespecifik kirurgisk introduktionsuddannelse med et uddannelsesprogram, der er skræddersyet efter den nye Målbeskrivelse for Kirurgiske introduktionsstillinger.

Afdelingen er fokuseret på, at den uddannelsessøgende læge i stillingen skal opnå de bedst mulige kompetencer til at komme videre i den kirurgiske hoveduddannelse. Introduktionsstillingen byder på:

  • Godt introduktionsprogram
  • Individuel uddannelsesplan der svarer til den enkeltes kompetenceniveau
  • Systematisk oplæring i endoskopi ved skemalagt ophold i endoskopien og fast mentor
  • Uddannelse i procedurer som diagnostisk laparoskopi, appendektomi og andre akutte indgreb samt dagkirurgiske operationer i form af lyskebrok og cholecystektomi
  • Fortrolig med modtagelse af akut kirurgiske patienter, kirurgisk stuegang og ambulatoriefunktion
  • Gode muligheder for forskning i forbindelse med ansættelsen samt udvidelse af kompetencer indenfor administratorrollen
  • Forventning om et engagement i en afdeling med et højt fagligt niveau, hvor der er fokus på uddannelse, udvikling, forskning og høj patient tilfredshed

Ansøgeren vil indgå i forvagtslaget på lige fod med afdelingens øvrige yngre uddannelseslæger og tage del i de samme opgaver bl.a. supervision af afdelingens studenter. Der er et 8-skiftet forvagtslag, med delt vagt alle 7 dage om ugen. 
Kirurgisk afdeling er en del af Kirurgisk fællesafdeling, der omfatter afdeling med tilhørende ØNH- og øjenafdeling. Afdelingen varetager akut samt elektiv kirurgi og indgår i Danmarks største kolorektalcenter i et integreret samarbejde med Mave- og tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital. I dette samarbejde varetages på afdelingen kolonkirurgien. Endvidere har afdelingen et stort endoskopisk afsnit med mere end 10.000 endoskopier årligt her i blandt koloskopier som led i screeningsprogrammet for kolorektalcancer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan rekvireres ved henvendelse til:
Anne-Sofie Kannerup
Ledende overlæge, Ph.D., MPG, Klinisk lektor
Kirurgisk afd. K., Fælleskirurgisk Afdeling
Regionshospitalet Randers
Tel: +45 78421201 ▪ Mobil: +45 60125716
Mail: annkan@rm.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der gøres opmærksom på, at børneattest indhentes i forbindelse med ansættelse.

Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion sendes via link: ”Søg job/send ansøgning” 
Ansøgningsfrist: 3/1 2019.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i løbet af uge 2/3.
Læs mere om Regionshospitalet Randers på
http://www.regionshospitalet-randers.dk/forside

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale