Introduktionsstilling i intern medicin, ved Medicinsk afdeling M, Regionshospitalet Randers. Vi tilbyder hermed 3 introduktionsstillinger til besættelse, 1 stilling pr. 01.08.20 samt 2 stillinger pr. 01.10.20, eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Du skal søge denne stilling, hvis du har lyst til en introduktionsstilling med bredt spektrum af spændende opgaver og specialer, med god støtte og hensynstagen til egne karriereønsker samt et godt kollegialt miljø.

Vi lægger på afdelingen væk på ordentlighed og faglighed i samspillet med patienter, pårørende og kollegaer, samt samarbejde på tværs af faggrænser og afdelinger.

Du vil indgå i de kliniske funktioner svarende til uddannelsesprogrammet, med hensynstagen til ønsker i den individuelle uddannelsesplan samt specifikke kompetencer.
Du vil som introlæge deltage i stuegangs og klinik funktionerne samt vagtfunktion.
Introlægen vil efter aftale i uddannelsesplan komme til at arbejde med de interne medicinske specialer i afdelingen: lungemedicin, geriatri, endokrinologi, reumatologi, kardiologi samt gastro/hepatologi.

Læger i introduktionsstilling indgår primært i vagtplanen som mellemvagt. Det medicinske vagtteam består af 2 mellemvagter, 2 bagvagter, samt en medicinsk akutvagt dækket af speciallæger og H-læger i sidste del af uddannelse, alle i tilstedeværelsesvagt. Desuden en kardiologisk speciallæge i beredskabsvagt.

Du er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Pernille Sarto, tlf. 78 42 16 01, mail: persar@rm.dk, eller uddannelsesansvarlig overlæge Bjarke Bruun, tlf. 78 42 16 11, hvis du vil have yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen.

Overenskomstmæssig bolig stilles kun til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet. Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Send din ansøgning elektronisk vedlagt relevante bilag samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Link til skema: https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncern-hr/1.-ansattelses–og-lonforhold/1.-rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/revidering-af-skema-til-lagefaglig-bedommelse-2018.docx

Ansøgningsfrist: 22/6-2020
Samtaler: 25/6-2020

 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.