Introduktionsstilling i anæstesi ved Regionshospitalet Horsens Har du lyst til at være næste introlæge i anæstesi i Horsens, så se her:

Dette job er udløbet

Introduktionsstilling (6006-01-84-02) i anæstesi er ledig til besættelse pr. 1. september 2020.
Introduktionsstilling (6006-01-84-04) i anæstesi er ledig til besættelse pr. 1. november 2020.

Til stillingen er der udarbejdet et formaliseret introduktionsprogram på 9 uger, hvor du går surnummeret. Den første periode foregår på Dagkirurgien, 2. periode på Operation og Opvågning og 3. periode på Intensiv. Først derefter går du i vagt. Dvs. de første 2 måneder af ansættelsen er vagtfri. Der er tæt supervision i hele ansættelsesforløbet, og der er altid en speciallæge i tilstedeværelsesvagt.

Som medlem af hjertestopholdet vil du få tilbudt et ALS-kursus i løbet af din ansættelse.
Der forudsættes deltagelse i det regionale undervisningstilbud, som er fastlagt for stillingen. Desuden er der afsat 5 uddannelsesdage til fantomtræning, fordybelse i områder efter interesse mm.

Om afdelingen:
Bedøvelse, Operation og Intensiv er en meget dynamisk afdeling med fokus på kvalitet, sikkert patientflow, kontinuitet og service. Høj faglighed, udvikling og et godt arbejdsklima vægtes meget højt. Som del af et akuthospital er det en travl afdeling, og vi vægter tværfaglig kommunikation og samarbejde højt. Dette træner vi med jævne mellemrum gennem simulationstræning og tværfaglig teamtræning.

Der er etableret et nyt perioperativt afsnit (Operation og Opvågning) i nye lokaler i foråret 2019. Afsnittet yder anæstesi til ortopædkirurgi, kirurgi samt gynækologi og obstetrik. Opvågningsafsnittet er placeret i tæt relation til operationsgangen og intensivafsnit. Intensivafsnittet har opnormeret til 10 pladser som følge af COVID-19.

Der ydes assistance til fødeafdeling, til ECT- og DC-behandlinger og til akutafdelingen ved traumekald og akut medicinsk kald. Der er desuden tilknyttet akutlægebil og palliativt team til afdelingen.

Vi prioriterer god uddannelse højt og forventer engagement og interesse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Anne Mette Skjødt-Jensen på telefon 78 42 53 06 eller til afdelingslæge og UKYL, Anders Gade Kjærgaard på telefon 78 42 53 64.

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 3. juni 2020
Samtaler forventes afholdt på Regionshospitalet Horsens: Fredag d. 12. juni 2020.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.
Motiveret ansøgning og et CV baseret på de 7 lægeroller sendes via nedenstående link.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.