Introduktionsstilling i akutmedicin Introduktionsstilling i Akutmedicin på Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens

Dette job er udløbet

Vi søger introlæger, som ønsker både at udvikle sig selv samt specialet til Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens med start foråret 2022 og frem (start 1.2.2022 og frem).

Akutmedicinerens kernekompetencer er visitation, modtagelse, stabilisering, diagnosticering samt initiale behandling af den akutte fase af en sygdom eller skade. Det er et speciale med stor faglig bredde og stor snitflade med de fleste øvrige lægefaglige specialer.

Om os:

  • Afdeling, der vægter uddannelse højt både rent lægefagligt, men også i forhold til strategi og ledelse.
  • Modtager akutte medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter. Afdelingen består af Hospitalsvisitationen, afsnit med 27 sengepladser, samt skadestue.
  • Tværfagligheden er vigtig for os hvad angår samarbejde med andre faggrupper og andre kliniske og parakliniske specialer.
  • 11 speciallæger og vi uddanner KBU læger, hoveduddannelseslæger i geriatri, almen medicin og ikke mindst introduktions- og hoveduddannelseslæger i akutmedicin.  Pt. har vi 14 i mellemvagtslaget og 19 KBUer i forvagtslaget.

Vi er hovednerven i akuthospitalet, og vi kan derfor tilbyde dig en spændende stilling på et hospital, hvor en stærk tværgående samarbejdskultur, en flad organisationsstruktur og pligt til forundring er vigtige komponenter i en ambitiøs innovationskultur.

Vi har tradition for at prioritere vores læringsmiljø og vi forventer, at du aktivt deltager i en forsat udvikling og optimering af uddannelse.

Om dig:

  • Du er ambitiøs både på egne, afdelingen og specialets vegne
  • Du har øje for at planlægge den bedste individuelle plan for den enkelte patient med udgangspunkt i dennes baggrund og ressourcer.
  • Du er bredt interesseret i medicin og kirurgi med fokus på den akutte initielle udredning og behandling.
  • Du er klar til at udvikle dig kommunikativt med henblik på ordentlig og præcis formidling af information til patienter, pårørende og kolleger.
  • Du er villig til at bidrage til et godt uddannelsesmiljø i afdelingen ved daglig supervision af yngre kolleger samt ved ad hoc og planlagt undervisning.
  • Du trives med mange bolde i luften i et uformelt arbejdsmiljø og bidrager til en god stemning i hverdagen.

Som introlæge vil du indgå i mellemvagtslaget sammen med HU lægerne i akutmedicin, almen medicin samt geriatri. Har du ingen intern medicinsk erfaring, vil du i en oplæringsperiode indgå i forvagtslaget.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af Ny Løn og lønnen forhandles med organisationen.
En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende, samt tilfredsstillende autorisation

Ansøgningen
Ansøgning fremsendes elektronisk via link nederst på siden.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til :
-uddannelsesansvarlig overlæge Trine Gade Dyrberg, telefon 78425243
-UKYL og HU læge i akutmedicin Gunhild Mikkelsen gunmikke@rm.dk

Ansøgningsfristen er den 20/1-2022. Samtale afholdes i uge 4

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Søg stillingen via “søg job”-knappen.