Introduktionsstilling i Akutmedicin Akutafdelingen i Randers søger en læge til introduktionsstilling (7005-40-15-I-01) i akutmedicin til 1. august 2020 eller efter aftale

Dette job er udløbet

Som introduktionslæge i akutafdelingen i Randers vil du få mulighed for en meget bred introduktion til det akutmedicinske speciale. Akutafdelingen modtager alle voksne patienter med symptomer på akut sygdom inden medicinske, hjertemedicinske, kirurgiske, ortopædiske, gynækologiske og psykiatriske spektrum.
Akutafdelingen har sin egen lægestab, der i løbet af 2020 udvides til 11 speciallæger, der alle har gennemført, eller er i gang med fagområdeuddannelse i akutmedicin, heraf tre, der har speciallægeanerkendelse i akutmedicin.

Arbejdet i akutafdelingen er organiseret i tværfaglige teams med tæt samarbejde mellem speciallæger, yngre læger og sygeplejersker i teamet. Derudover er der nært samarbejde med læger og speciallæger fra hospitalets øvrige afdelinger.
Som introlæge vil du indgå i en vagt på linje med afdelingens øvrige reservelæger. Der er speciallæge i tilstedeværelse i akutlægefunktion hele døgnet.

Fra 1. februar 2020 har akutafdelingen fået en fast tilknyttet forskningsansvarlig læge med særligt ansvar for at hjælpe afdelingens introduktionslæger i gang med akutmedicinsk forskning.

Vi har god erfaring med uddannelse af yngre læger, idet vi løbende har ca. 12 KBU læger, 6 HU læger i almen medicin, 2-3 introduktionslæger i akutmedicin og fra 2020 også HU læger i akutmedicin. Vi havde i 2019 et inspektorbesøg, som var meget lærerigtig, og har initieret mange uddannelsesmæssige tiltag i afdelingen.

Vi vægter arbejdsmiljø, uddannelse, trivsel og arbejdsfællesskab højt i en hverdag med stort flow af patienter. Du vil opleve, at uddannelse er på dagsorden hver dag og blive tilbudt deltagelse i en refleksions og coaching gruppe med fokus på trivsel og personlig udvikling ift. de 7 lægeroller. Du vil opleve, at der er kort vej til dialog med afdelingens ledelse og uddannelsesteam bestående af en uddannelsesansvarlig yngre læge og overlæge.

Vi tilbyder

 • Deltagelse i arbejdet med modtagelse af alle afdelingens patientkategorier
 • Oplæring i den systematiske tilgang til modtagelse af stabile og ustabile patienter
 • Deltagelse i hjertestophold og akut medicinsk team samt introduktion til teamlederrolle
 • Obligatorisk deltagelse i avanceret hjertestopskursus og ultralydskursus
 • Skemalagt simulationsbaseret tværfaglig teamtræning
 • Systematisk oplæring i praktiske akutmedicinske færdigheder (lumbalpunktur, ultralydsvejledte procedurer, skadestueprocedurer)
 • Gode muligheder for deltagelse i eksterne kurser efter ansøgning
 • Obligatorisk introduktion til forskningsmulighederne ved Center for Akutforskning
 • Gode muligheder for deltagelse i forskning og opstart i egne projekter
 • En afdeling, hvor vi med godt humør tager imod nye kreative og innovative forslag fra vores yngre læger ift. at optimere vores uddannelsesmiljø og faglige fællesskab
 • Supervision af erfarne speciallæger døgnet rundt
 • konstruktiv feedback fra speciallæger til yngre læger og fra yngre læger til speciallæger
 • Egen vejlederfunktion af KBU-læger
 • Samt allervigtigst: Mulighed for at være med til at præge opbygningen af et helt nyt speciale fra bunden: organisation, uddannelse og faglighed!

Der foreligger godkendt uddannelsesprogram, som kan findes på videreuddannelsesregion Nords hjemmeside eller tilsendes ved henvendelse til afdelingen

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen finder sted i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner. Ansættelsesvarigheden er 12 måneder
Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Christian Skjærbæk, Chrskj@RM.dk, Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96

Ansøgningen skal sendes via link: “Søg job/send ansøgning”

Ansøgningsfrist søndag den 7. juni 2020
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 24 og 25.

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på:
www.regionshospitalet-randers.dk
Eller på Akutafdelingens egen hjemmeside:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.