Introduktionsstilling i Akutmedicin Introduktionsstilling i Akutmedicin

Dette job er udløbet

Akutafdelingen i Randers søger en læge til introduktionsstilling(7005-40-15-i-02) i akutmedicin til 1. januar 2020 eller efter aftale

Som introduktionslæge i akutafdelingen i Randers vil du få mulighed for en meget bred introduktion til det akutmedicinske speciale. Akutafdelingen modtager alle voksne patienter med symptomer på akut sygdom inden medicinske, hjertemedicinske, kirurgiske, ortopædiske, gynækologiske og psykiatriske spektrum. Akutafdelingen har sin egen lægestab bestående af 9 speciallæger, der alle har gennemført eller er i gang med fagområdeuddannelse i akutmedicin, heraf tre, der har speciallægeanerkendelse i akutmedicin. Derudover er der nært samarbejde med læger og speciallæger fra hospitalets øvrige afdelinger.
Vi har god erfaring med uddannelse af yngre læger, idet vi løbende har ca. 12 KBU læger, 6 HU læger i almen medicin, 2 introduktionslæger i akutmedicin og fra 2020 også HU læger i akutmedicin.
Arbejdet i akutafdelingen er organiseret i tværfaglige teams med tæt samarbejde mellem læger og sygeplejersker

Som introlæge vil du indgå i en vagt på linje med afdelingens øvrige reservelæger. Der er speciallæge i tilstedeværelse i akutlægefunktion hele døgnet.

Vi tilbyder

 • Deltagelse i arbejdet med modtagelse af alle afdelingens patientkategorier
 • Oplæring i den systematiske tilgang til modtagelse af stabile og ustabile patienter
 • Deltagelse i hjertestophold og akut medicinsk team og introduktion til teamlederrolle
 • Obligatorisk deltagelse i internt hjertestopskursus og ultralydskursus
 • Skemalagt simulationsbaseret tværfaglig teamtræning
 • Systematisk oplæring i praktiske akutmedicinske færdigheder (lumbalpunktur, ultralydsvejledte procedurer, skadestueprocedurer)
 • Mulighed for deltagelse i eksterne kurser efter ansøgning
 • Mulighed for deltagelse i forskning og kvalitetsarbejde.
 • Supervision af erfarne speciallæger døgnet rundt
 • Egen vejlederfunktion for KBU-læger
 • Samt allervigtigst: Mulighed være med til præge opbygningen af et helt nyt speciale fra bunden!

Der foreligger godkendt uddannelsesprogram, som kan findes på videreuddannelsesregion Nords hjemmeside eller tilsendes ved henvendelse til afdelingen

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen finder sted i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner. Ansættelsesvarigheden er 12 måneder
Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Christian Skjærbæk, Christian.Skjaerbaek@Viborg.RM.dk, Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96
Ansøgningen skal sendes via link: “Søg job/send ansøgning”

Ansøgningsfrist mandag den 11. november 2019

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på:
www.regionshospitalet-randers.dk
Eller på Akutafdelingens egen hjemmeside:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.