Introduktionsstilling Dansk Gigthospital

Ansøgningsfrist: 24/02/2020

Dansk Gigthospital, Sønderborg, har i blok med Medicinsk Center, Sønderborg Sygehus 1 ledig introduktionsstilling til besættelse 1. marts 2020.

Introduktionslæge i intern medicin: reumatologi nr. 5007-010-01-i-02 er ledig fra den 1. marts 2020 til 31. august 2020. Stillingen er i blok med ansættelse på medicinsk afdeling fra 1. september 2020 til 28. februar 2021. introduktionslæge i intern medicin: medicin nr. (5001-05-01-i-03).

Som yngre læge vil du beskæftige dig med alle facetter af reumatologien hos både ambulante og indlagte patienter og vil under ansættelsen opnå basale færdigheder i reumatologi. Endvidere vil du som uddannelsessøgende opnå bred basisviden inden for hele det interne medicinske område.

Vi kan tilbyde

  • Introduktionsprogram og løbende supervision og undervisning i det daglige arbejde.
  • Et arbejde med mulighed for at opnå betydelig erfaring med et bredt spektrum af reumatologiske sygdomme, differentiel diagnostik samt reumatologisk rehabilitering.
  • Et arbejde med mulighed for at til egne sig færdigheder i ledpunktur og UL undersøgelsesteknik.
  • En afdeling med mere end 18.000 ambulante besøg og ca. 800 indlæggelser årligt, samt en etableret tidlig artrit klinik og en fokuseret forskningsenhed med fokus på artrit og rehabilitering.
  • En afdeling med reumatologiske ultralydsambulatorier, DEXA-scanner og reumatologisk speciallaboratorium.
  • At være behjælpelig med bolig.

Uddannelsesprogram foreligger og kan rekvireres ved henvendelse til: uddannelsesansvarlig klinisk sekretær Jette Madsen Thiesen, tlf. nr.: 73654059.

Løn
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner i Danmark og FAYL.

Gigthospitalet er røgfrit. Du kan få mere at vide om Dansk Gigthospital,  Gigtforeningen og om det reumatologiske område på www.gigthospitalet.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte
Ledende overlæge Vibeke Stevenius Ringsdal, telefon: 24205624, VRingsdal@danskgigthospital.dk eller  Hospitalschef Thue Boye Hvorslev, telefon: 7365 4001/ 2441 0944, thvorslev@danskgigthospital.dk

Motiveret ansøgning og CV skal være os i hænde senest mandag den 24. februar 2020.