Introduktionsreservelægestilling i det anæstesiologiske speciale ved Operation og Intensiv Introduktionsreservelægestilling i det anæstesiologiske speciale ved Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup er ledig til besættelse 1. oktober 2022 eller efter aftale

Dette job er udløbet

Kunne du tænke dig at prøve vores speciale af. Vi drives af et fælles engagement, højt humør og stor faglighed i en til tider uforudsigelig hverdag, og vi vil bestræbe os på at tilpasse udfordringerne til dit aktuelle niveau.

Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup

  • Regionens største sammenhængende OP-gang med 23 aktive operationsstuer.
  • Følgende kirurgiske specialer: Abdominal, ortopæd, urologi, gyn/obs, øre-næse-hals, øjen
  • 20.000 anæstesiydelser årligt, heraf udgør børneanæstesier 1.400.
  • Intensiv terapi afsnit med 11-13 pladser – ca. 1.250 patienter årligt.
  • 3.000 fødsler per år. Fødeepiduralfrekvensen er ca. 20%, sectiofrekvensen ca. 20%.
  • 700 traumekald årligt og ca. 700 akut medicinske kald
  • 4 akutlægebiler i området, den ene (Herning) indgår delvist i afdelingens drift
  • Blokskole (perifer nerveblokade) er under opbygning
  • Forskningsansvarlig overlæge og aktuelt 1 PhD forløb (afdelingslæge). Det vil være muligt under ansættelsen at medvirke i forskningsprojekter.
  • Lægestaben består aktuelt af 30 speciallæger, 4 læger i sidste år af hoveduddannelse samt 5 læger i introduktionsstilling.

Forventninger til dig som uddannelseslæge
Vi forventer at du har interesse for og lyst til at engagere dig i det anæstesiologiske speciale med forpligtigelse over for egen uddannelse, afdelingens drift og arbejdsmiljø.

Ansættelsesvilkår
Med flytningen til Gødstrup er der sket større organisatoriske ændringer i vagtstrukturen. Der vil være 3 speciallæger eller 2 speciallæger og 1 HU-læge i tilstedeværelsesvagt. Introlægerne har aftenvagter til kl. 22 samt vagter med funktion om natten.

Man har i stillingen som introduktionsreservelæge for nuværende fri hver weekend og alle helligdage.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansættelse er betinget af en godkendt autorisation børneattest.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Du kan søge jobbet online ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
Ansøgningsfristen er fredag den 12. august 2022.

Afholdelse af samtaler er planlagt til den 26. august 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig
overlæge Toke Ravn på mail: tokrav@rm.dk /tlf. 7843 2738.
Der henvises i øvrigt til vores hjemmeside: https://www.vest.rm.dk/afdelinger/anastesiologisk-afdeling/job-og-uddannelse/introduktionsreservelager/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 

 

Søg stillingen via “søg job”-knappen.