Introduktionsreservelæge, Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup En 1-årig introduktionsstilling i Urologi er ledig og kan besættes den 1. marts 2024 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Urologisk Afdeling varetager urologi for en befolkning på ca. 500.000 indbyggere og har en større udefunktion på Hospitalsenheden Midt i Viborg. Afdelingen er normeret med 17 speciallæger samt 19 reservelæger.
Der er stor ambulant virksomhed og en sengeafdeling med 22 senge.

Stillingen rummer store muligheder for praktisk og teoretisk oplæring. Afdelingen deltager i den kliniske undervisning medicin studenterende. Der er forskningsaktivitet på afdelingen, og mulighed for deltagelse i dette sammen med afdelingens tilknyttede forskningsansvarlige overlæge fra AUH.

Reservelægevagten er en 10 skiftet delt tilstedeværelsesvagt med dagvagt: kl. 0745-1545 og aften/nattevagt: kl. 15.30-0830. Der er mellemvagtsfunktion i dagstid på hverdage.

Man skal forvente dagstjeneste både på Viborg matriklen og i Gødstrup. Dog kun vagttjeneste i Gødstrup.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Christina Gade Jespersen på tlf. 61661927.

Stillings- og funktionsbeskrivelse.

Du kan søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 7. december 2023.

Samtaler forventes afholdt den 13. december 2023, kl. 14.

 

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på: https://www.fagperson.regionshospitalet-goedstrup.dk/afdelinger/urinvejskirurgi/for-yngre-lager/

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.