Introduktionsreservelæge tl Børn og Unge, Regionshospitalet Randers Børn og Unge på Regionshospitalet Randers har en introduktionsstilling ledig til besættelse 1. november 2020. Vi søger en læge, der har interesse for pædiatri og som ønsker at bidrage til Børn og Unges fortsatte udvikling og medvirke til at sikre høj faglig kvalitet.

Dette job er udløbet

Børn og Unge er udvalgt som et af hospitalets spydspidsområder.
Børn og Unge modtager nyhenviste medicinske og kirurgiske børn inden for alle subspecialer, så introduktionslægen har mulighed for at stifte bekendtskab med hele spændvidden i det pædiatriske speciale. Introduktionslægen deltager også i superviseret ambulant behandling.
Vi har en høj faglig standard og tilbyder behandling, der bygger på evidensbaserede retningslinjer. Vi prioriterer uddannelse og faglig udvikling højt og forventer, at alle bidrager positivt til et stimulerende og udfordrende læringsmiljø.
Vores samarbejde i og uden for afdelingen er kendetegnet ved gensidig respekt og hensynstagen til individuelle kompetencer.

Børn og Unge indlægger årligt over 3.500 børn og unge i alderen 0-18 år, og består af et afsnit for nyfødte med 10 senge og et sengeafsnit for større børn med 14 senge med et dagafsnit og en børnemodtagelse. Derudover en klinik med mere end 7.700 ambulante besøg årligt.

Forvagtslaget har vagt fra vagtværelse, og næsten altid bestå af mere end 8 læger. Bagvagten har vagt med tilkald fra vagtværelse.

Vi søger en læge, der med begejstring og energi vil bidrage til afdelingens faglige profil og unikke kultur og som vægter et inspirerende og anerkendende arbejdsmiljø højt.
Vi kan til gengæld tilbyde et spændende, aktivt læringsmiljø og fremragende arbejdsklima.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Hvis ansøger har behov for yderligere information, kan ledende overlæge Bent Windelborg Nielsen kontaktes på telefon: 78 42 08 01 eller via mail: benwinni@rm.dk.

Ansøgning, vedlagt relevante bilag, sendes via link: “Søg job/send ansøgning”
senest den 18. september 2020, kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i dagene efter ansøgningsfristens udløb.

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers og Børn og Unge på www.regionshospitalet-randers.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.