Introduktionsreservelæge søges til Ældresygdomme Der opslås hermed en stilling som 1-årig introduktionsreservelægestilling, stillingsnummer 6620-12-01-i-2, i intern medicin ved Ældresygdomme besættelse pr. 1. februar 2020.

Dette job er udløbet

Ældresygdomme er p.t. bemandet med fire overlæger, fire afdelingslæger, otte læger i hoveduddannelse og fire introduktionsreservelæger.

Der er i afdelingen 32 sengepladser, en Faldklinik, Klinik for Ældresygdomme med akut udrykning og tidlig opfølgning efter udskrivelse. Dertil kommer vurdering af patienter på Fælles Akut Afdeling og patienter, som overflyttes umiddelbart efter akut indlæggelse for apopleksi eller fraktur. Teamet er tværfagligt sammensat og opgaverne består i at visitere, udskrive og følge op efter udskrivelsen på geriatriske medicinske og kirurgiske patienter. Akutteamet skal desuden udrede og behandle geriatriske patienter i hjemmet henvist fra praktiserende læge/vagtlæge/hospitalsvisitationen. Dette med henblik på at reducere indlæggelser, afkorte indlæggelsestiden og reducere antallet af genindlæggelser samtidig med, at kvaliteten øges. Afdelingen varetager desuden tilsyns- og konsulentfunktion.

Introduktionsreservelægen vil indgå i vagten på Fælles Akut Afdeling. Ældresygdomme arbejder med fleksible behandlingstilbud i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Catherine Hauerslev Foss på  2912 0534 eller på annefoss@rm.dk.

Ansøgningsfristen er onsdag den 27. november 2019. Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 49, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.