Introduktionslægestilling, Røntgen og Skanning, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt En introduktionslægestilling (6630-39-66-i-02) ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse 1. januar 2023 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen

Som læge i introduktionsstilling kan afdelingen tilbyde dig:

 • tilpasset, struktureret og superviseret uddannelsesprogram rettet mod I-lægens interesser
 • et uddannelsesmiljø/-program, hvor man fra starten integrerer konventionel røntgen med andre modaliteter som CT og MR for at opnå accelereret læring
 • mulighed for at få indflydelse, at være en aktiv del i f.eks. udformningen af nye instrukser etc. og deltage i forskning
 • en progressiv afdeling med fokus på innovation og udvikling, hvor nye idéer modtages med stor interesse og engagement
 • opnå selvstændig kompetence i pleuracenteser, acitesdræn samt superviseret leverbiopsi
 • selvstændig afholdelse af konference, når du føler dig klar hertil
 • opnå kompetence til selv at varetage et superviseret UL-program
 • vagtfri stilling
 • introduktion til “radiologen som kliniker”, hvor radiologen selv tager konsekvensen af de radiologiske fund og supplerer med de relevante billeddiagnostiske undersøgelser (helst samme dag)
 • tid til læring.

Som læge i introduktionsstilling forventer vi, at du:

 • har interesse for diagnostisk radiologi, et speciale i en rivende udvikling,
 • har gode samarbejdsevner,
 • har gode kommunikationsevner,
 • aktivt arbejder med alle 7 lægeroller.

Om Diagnostisk Center

Overordnet er Diagnostisk Center karakteriseret ved:

·         Særdeles godt kollegialt miljø.

·         Samling af 8 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse.

·         Stort klinisk arbejdspres.

·         Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer.

·         Høj (tvær)faglighed.

·         Prioriteret forskningsmiljø (fortrinsvis) omkring kliniske problemstillinger.

Diagnostisk Center er bygget på fusion af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet samt konvertere akut indlagte til ambulante forløb. I dette indtager radiologerne en helt central rolle. Diagnostisk Center har status af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb.

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter kl. 8-17 på hverdage inden for næsten alle områder af det medicinske speciale. Patienter med kroniske sygdomme har såkaldte fleksible indlæggelser, hvor de kan vurderes og om nødvendigt indlægges døgnet rundt direkte i sengeafdelingen 24/7/365, og det samme kan patienter med alvorlig sygdomme (åbne indlæggelser).

Om Røntgen og Skanning

Røntgen og Skanning har patienter til billeddiagnostiske undersøgelser fra kl. 7.30-23.00 med tilstedeværelsesvagt indtil kl. 23.00, hvorefter vagten varetages af FBE (Fælles Beskriver Enhed) for den østlige del af regionen.

·         Diagnostisk Center har regionsfunktion i idrætsmedicin (Idrætsklinikken er en af landets største) og i reumatologi. Regionsrygcenter Midt er placeret i Silkeborg og består af Medicinsk Enhed, Kirurgisk Enhed og Forskningsenheden for Sygemeldte og dækker det meste af Region Midtjylland fraset de højt specialiserede rygoperationer. Der er en betydelig hovedsagelig klinisk forskningsindsats inkl. billeddiagnostik, og der er i Diagnostisk Center ansat forskningsansvarlig sygeplejerske, forskningsansvarlig fysioterapeut, forskningsansvarlig kiropraktor, en videnskabelig assistent og flere forskningsansvarlige overlæger. Endvidere er der ansat en professor og to adjungerede professorer.

·         I Røntgen og Skanning udføres MR-skanninger, CT-skanninger, ultralydsskanninger og konventionel radiologi. Der er specielt fokus på undersøgelser af reumatologiske patienter samt udredning for okkult cancer (udredning af mulig alvorlig sygdom, MAS). Der udføres ca. 92.000 undersøgelser årligt fordelt på ca. 13.500 MR-skanninger, ca. 19.000 CT-skanninger, godt 14.500 UL-skanninger og knap 45.000 konventionelle røntgenundersøgelser.

·         Vi har stort fokus på en god billedkvalitet og afdelingen råder bl.a. over 3 CT skannere, 3 MR skannere (inkl. en 3T).

Afsnittet er centreret omkring de kliniske samarbejdsflader, således at man indgår i teams og arbejder med flere radiologiske modaliteter i forhold de klinikere, som er ens hovedsamarbejdspartnere. Afsnittet er karakteriseret ved det fokus, der er på det kliniske samarbejde og på den kliniske opgave man bør løfte som radiolog. Afsnittet har bl.a. et tæt samarbejde med:

 • Idrætsklinikken, Center for Planlagt Kirurgi – fx MR-skanninger af skulder, knæ, fodled samt ultralydsvejledte blokader i samarbejde med bl.a. hoftesektoren.
 • Reumatologisk Ambulatorium, Diagnostisk Center – bl.a. ”Open Access” – accelereret udredning for leddegigt.
 • Forskningsenheden for sygemeldte, Diagnostisk Center – bl.a. MR-skanninger af rygge inkl. stående MR-undersøgelser.
 • Klinik for Medicinsk Udredning – med henblik på udredning af mulig alvorlig sygdom (okkult cancer).
 • Lungeambulatorium – tæt samarbejde om kræftpakkeforløb med stort volumen af CT- og ultralydsvejledte lungebiopsier.
 • Klinik for Mave- og Infektionsmedicin – fx CT-kolografi og MR-tyndtarm, MR-pancreas, MR-hepar
 • Endokrinologisk afsnit – fx. Ultralydsvejledt thyreoidea-biopsi, kvantificering af osteoporose på røntgen af columna.
 • Kardiologisk afsnit – CT-KAG, MR-hjerte, CT- og MR-aorta.
 • Hammel Neurocenter – forskningsprojekter med MRI på hjerneskadede, CT- og MR-skanninger af CNS, dedikerede neuroradiologiske konferencer. Der er placeret en GE CT-skanner på matriklen og der er 2-3 gange om ugen en radiolog på matriklen.

Her ud over arbejdes der meget med tilgængelighed, ikke alene for de hospitalsansatte læger, men også for praktiserende læger og mod en større kontakt til – og medinddragelse af – patienterne i deres behandling og undersøgelser.

At Diagnostisk Center er Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, medfører et konstant fokus på nytænkning omkring patientforløb, involvering af patienter og involvering af primærsektoren, ligesom der er fokus på at deltage i og initiere forskning.

I Røntgen og Skannings lægestab er der ud over den ledende overlæge, 15 overlæger samt yngre læger i HU-forløb og Introduktionsstillinger.

Sundhedsstyrelsens inspektorer beskrev uddannelsesmiljøet i Røntgen og Skanning som ”en dynamisk afdeling med et meget godt og positivt uddannelsesmiljø. Vi mener, at såvel introduktionslægerne som HUS lægen opnår de nødvendige kompetencer. De uddannelsessøgende selv er meget tilfredse og der er tid til læring. Vi synes det er en velfungerende afd. der har fokus på uddannelse og afdelingen tager sig tid til uddannelse. Vi vil foreslå, at der arbejdes på at få ansat flere uddannelsessøgende læger, da afd. har kapacitet til dette. Vi har svært ved at pege på flere indsats områder.

Radiologerne i Diagnostisk Center har modtaget flere priser for deres måde at omlægge arbejdsgange, så radiologerne virker som klinikere og derved forkorte udredningsforløbene, bl.a. Europæisk Radiologisk Selskabs pris for ”nye initiativer inden for radiologien i Europa” samt i 2017 ”Professor Carl Krebs’ fødselsdagslegat”.

Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.

Om Hospitalsenhed Midt 
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Ansættelse og organisatorisk placering 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere information

Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til:

Cheflæge Nikolai Hoffmann-Petersen, tlf. 29464510

Uddannelsesansvarlig overlæge Shalini Singh, tlf. 78417576

Ledende overlæge Niels Bang, tlf. 2479 8452

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 27/11 2022, med dokumentation for uddannelse og hidtidig erfaring.

Samtaler forventes afholdt d. 1. december

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.