Introduktionslæger til Regionspsykiatrien Horsens Er du interesseret i psykiatri? Vi søger to introduktionslæger til Regionspsykiatrien Horsens - én fra 1. februar 2022 og én fra 1. april 2022 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 10/12/2021 Regionspsykiatrien Horsens

Hvorfor skal du vælge vores afdeling?
•    Regionspsykiatrien Horsens er en lille afdeling, hvor du får set alle patientkategorier. Her får du kendskab til psykofarmakologisk behandling, miljøterapeutisk tilgang og neuroaffektiv udviklingspsykologi
•    Du har mulighed for at få indblik i og bidrage til struktureret kvalitetsudvikling samt nedbringelse af tvang
•    Du bliver en del af et dynamisk undervisnings– og læringsmiljø
•    Du får mulighed for at få egne superviserede patientforløb
•    Afdelingen er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø og samarbejde på tværs, hvor vi hjælper hinanden med at løse opgaver og give patienter de bedst mulige forløb
•    Gode fysiske rammer med bl.a. egen arbejdsplads og et godt vagtværelse
•    Du vil modtage et dækkende introduktionsprogram til arbejdsopgaver og til huset. Herunder undervisning i ECT, EPJ, psykiatriloven og tvangsforebyggelse, deeskalering, akut psykiatri, suicidalvurdering, psykosebegrebet, diagnostik i psykiatrien, somatik i psykiatrien samt intro til vagtarbejde i modtagelsen

Undervisning og uddannelse er vigtig – både for dig og for os
Derfor har vi undervisning hver onsdag fra kl. 13 – 15, og der vil indimellem være klinikker med patientdeltagelse. Der er mulighed for at deltage i tværfaglig samrating ud fra Hamilton– og maniskalaen.

Ugen afsluttes hver fredag med korte oplæg af 15 minutters varighed. Lægerne tager på skift et spændende dilemma, case eller artikel med til drøftelse.

Der er mulighed for deltagelse i introduktionskursus i psykiatri. Du kan i forbindelse med introduktionsstillingen påbegynde den psykoterapeutiske grunduddannelse, dels via psykoterapeutiske patientforløb med tilbud om enten psykodynamisk eller kognitiv supervision, og dels via deltagelse i teoretisk psykoterapeutisk grundkursus. Hvis du herudover har ønske om at arbejde med specifikke opgaver, er vi meget åbne herfor.

Vi har en forventning om, at du:
•    Kan arbejde selvstændigt
•    Er god til at samarbejde på tværs af faggrupper
•    Vil bidrage til afdelingens undervisningsmiljø
•    Har en respektful kommunikation til både patienter, pårørende og kollegaer
•    Er indstillet på at bidrage positivt til afdelingens udvikling og miljø

Hvem er vi?
I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner.
Regionspsykiatrien Horsens (RPH) har ca. 220 medarbejdere og er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere.

Du kan læse mere om vores afdeling her

Har overstående fundet din interesse, er du velkommen til at kontakte afdelingen med henblik på en rundvisning.

Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Tillige ydes et årligt psykiatritillæg på kr. 15.000 (2000 niveau) jf. lokalaftalen mellem YL og Psykiatri og Social, Region Midtjylland.

Ledende overlæge Zywia Brouer kan kontaktes på tlf. 50 11 78 93.

Du kan søge jobbet senest den 10. december 2021.
Der bliver afholdt samtaler den 21. december 2021.
Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.