Introduktionslæger til Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg Kom og bliv en del af holdet!

Dette job er udløbet

To stillinger som introduktionslæge i anæstesi, stillingsnumre 6630-01-84-i02 og 6630-01-84-i05, ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse pr. 1. september 2023 eller efter nærmere aftale.

Om stillingerne

Hvem er vi?

Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg er en stor velfungerende afdeling med 18 overlæger, 6 afdelingslæger samt en stor flok uddannelseslæger (både 4. års HU-læger samt intro/postintro-læger). Uddannelse har høj prioritet, som beskrevet i den offentliggjorte inspektorrapport fra inspektorbesøget på afdelingen i oktober 2021 (link til seneste inspektorrapport). I denne er bl.a. fremhævet den gode stemning og samarbejde på tværs af vagtlag og anciennitet. Vi får derudover fine evalueringer på vores introduktionsforløb og prioriterer løbende karriererådgivning for den enkelte yngre læge.

Hvad kan vi tilbyde?

 • Veltilrettelagt introduktion: 6 ugers dagtids-oplæring beskrevet detaljeret i dit individuelt planlagte intro-program
 • Tildelt hovedvejleder før ansættelsesstart med dato for første vejledersamtale planlagt i intro-programmet
 • Tildelt “makker” i form af introduktionslægekollega, som har ansvaret for kollegial opbakning og sparring i opstartsfasen
 • Vagtfunktion efter 6 uger med fortsat stort fokus på superviseret oplæring og opbakning fra resten af vagtholdet
 • Bred vifte af anæstesimetoder: Oplæring inden for både TIVA, gas-anæstesi, regionale blokader, centrale blokader og anlæggelse af både perifere og centrale karadgange med UL. Der vil desuden være mulighed for at tilegne sig erfaring med anlæggelse af pleuradræn
 • Formaliseret undervisning i perifere nerveblokader via e-learning (USABCD-licens) og dedikeret blok-dag med erfaren overlæge
 • Inddragelse i alle akutkald (hjertestop, dårligt barn, akut medicinsk kald, traumekald, akut sectio)
 • Uddannelsesdag på akutlægebilen (eller andet efter interesse)
 • 5 ugers fokuseret ophold på intensiv under intro-uddannelsen med ren dagtidsfunktion og superviserede stuegange
 • Mulighed for sparring med forskningsansvarlig overlæge vedr. evt. projekter og artikler
 • En stor gruppe af imødekommende kollegaer der vægter uddannelse højt!

Hvad forventer vi af dig?

 • Engagement og vilje til at dedikere dig til opgaven
 • At du kan håndtere en stejl indlæringskurve – du skal oplæres i mange kompetencer på kort tid
 • Evne til at opnå overblik – eller vilje til at lære det!
 • Humor
 • Samarbejdsvilje- og evne på tværs af afdelings- og faggrænser

Om afdelingen

Hvorfor intro på vores afdeling?

Vi er en travl afdeling, hvor man ofte vil blive nødt til at have flere bolde i luften og kunne manøvrere rundt i mange forskelligartede/tværfaglige sammenhænge – hvad enten det er på OP-stuen, fødegangen, i skadestuen eller ved modtagelsen af dårlige patienter på intensiv og i modtagelsen. Vi hjælper alle hinanden både i det daglige arbejde og i vagttid, hvor du som forvagt er bakket op af bagvagt (HU-læge eller afdelingslæge) og overlægevagten. Vores arbejdsmiljø er præget af en flad struktur med flittig anvendelse af humor og stor respekt for hinanden. Vi tilstræber fælles formiddagskaffe hver dag og afholder jævnligt sociale arrangementer. Yngre-læge gruppen afholder månedlige fyraftensmøder (med løn), hvor der undervises i relevante emner og derudover deltager man som yngre læge i simulationstræning på afdelingen (neonatal genoplivning, akutte situationer på OP og AMT-modtagelse).

Se nærmere om afdelingen på: http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/operation-og-intensiv/

Bemærk vedr. transport: Der er flere gode pendlerordninger fra Århus og derudover går toget lige til døren. Ved behov kan lånes vagtværelse og sygehuset råder over lægeboliger i umiddelbar nærhed.

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.000 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med evt. ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at tage kontakt, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at besøge afdelingen.

Kontaktpersoner:

Din ansøgning

Din ansøgning indeholdende autorisations ID, CV opbygget efter de 7 lægeroller og motivation for, hvorfor du skal være vores nye kollega, skal være os i hænde elektronisk senest onsdag d. 14. juni 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 19. juni efter kl. 12.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.