Introduktionslæger fra 1. marts 2022 ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Ved Kræftafdelingen er der flere 1-årige introduktionsstillinger ledige til besættelse pr. 1. marts 2022. Stillingerne er klassificeret til speciallægeuddannelse i klinisk onkologi med numrene 6620-25-22-i-02, -51 og -52.

Dette job er udløbet

Der er til disse stillinger knyttet uddannelsesprogram som omfatter introduktionsperiode, superviseret klinisk uddannelse og 5-dages teoretiske kurser. Der tilbydes et rigt uddannelses- og undervisningsmiljø, og der stilles krav om aktiv deltagelse i disse aktiviteter. Uddannelsen organiseres af to uddannelsesansvarlige overlæger, to uddannelseskoordinerende yngre læger og fem hovedvejledere. Mere end halvdelen af afdelingens ca. 80 læger er speciallæger.

Alle 12 måneder finder sted på afdelingen med typisk ti måneder i én af de fire grupper og to måneder i stråleterapien. Introduktionslægen er vagtfri den første måned.

Afdelingen har stor klinisk og præklinisk forskningsaktivitet, og der vil være gode muligheder for at blive introduceret til eller indgå i forskningsprojekter. Afdelingen varetager undervisning af studenter, hvor 8-12 studenter opholder sig én uge ad gangen.

Vi lægger vægt på at ansøger udviser positiv holdning, er udadvendt og målrettet med lyst til forskning og udvikling. Vi ønsker en god kollega.

Arbejdstilrettelæggelse: 2-skiftet tjeneste fra mandag til fredag og 1-skiftet tjeneste lørdag/søndage og helligdage. Vagten er fra vagtværelse. Vagten støttes af bagvagt med vagt fra hjemmet.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Anni Ravnsbæk Jensen på 7845 4919 eller på afdelingens hjemmeside.

Motiveret ansøgning og CV sendes via nedenstående link.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.