Introduktionslæge til skolebørn Team 2, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby Har du haft overvejelser om at arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien? Så er her muligheden Vi har 1 introstilling. Stillingen er fuldtid og er til besættelse snarest eller fra den 1. maj 2023

Dette job er udløbet

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 2
Skolebørns afsnit Team 2 varetager i et samarbejde med skolebørns afsnit Team 1 udredning og behandling af den samlede målgruppe i alderen 7 år til 13 år.

Målgruppen inkluderer primær opmærksomhedsforstyrrelser, autisme samt specifikke vanskeligheder – ligesom flere har komorbiditet med angst, Tourettes Syndrom, mental retardering, OCD og somatiske sygdomme.

Team 2 har et særligt fokus på og ansvar for børn med OCD samt Tics/Tourette samt børn med ADHD som kræver en højtspecialiseret indsats. Afsnittet er placeret på to matrikler, henholdvis Skejby og Gødstrup med fælles funktionsledelse.

Gødstrup børnepsykiatrisk ambulatorie udreder og behandler børn i alderen 7-13 år på hovedfunktionsniveau. Det er en blandet almen gruppe inden for de fleste diagnosegrupper.

Der udføres både nonfarmakologisk og farmakologisk behandling. Teamet i Skejby udreder og behandler på hoved-region- og højtspecialiseret funktionsniveau. Tværfagligt samarbejde vægtes højt både i udredning og behandling af patienterne.

Ansættelsen vil primært være i ADHD-ambulatoriet, Skejby med mulighed for forløb i de andre ambulatorier. Der er på afsnittet p.t. ansat følgende faggrupper: Læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger samt læger og psykolog under uddannelse.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos oversygeplejerske Anna-Marie Madsen, annammad@rm.dk, tlf. 4013 8609.

Der tilbydes:

  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tværfagligt samarbejde
  • Ugentlig vejledning og gruppesupervision for uddannelseslæger
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • En god arbejdskultur

I børne- og ungdomspsykiatrien lærer du at håndtere svære samtaler, kompleks psykofarmakologi, tæt tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, akutte situationer i vagten og fordybelse i de enkelte ambulante patientforløb. Vi er et speciale der således rummer mange facetter og din hverdag bliver spændende og alsidig. Du vil blive udfordret både fagligt og personligt, og det er vigtigt, at du både trives med det akutte arbejde i vagten og hverdagen i et ambulatorie. Vi prioriterer introduktion til opgaverne samt vejledning og supervision i hverdagen, så du klædes på til at varetage opgaverne.

I stillingen indgår man i et fælles forvagtslag på tværs af hele Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling som i fællesskab dækker døgnbemanding i Skejby og dagtid i Gødstrup. Aktuelt kan man ønske om man vil have døgnvagter eller delte vagter i Skejby. For I-læger planlægges der med øget vagthyppighed det første halve år, så man bliver fortrolig med opgaven.

Se video om at være læge i psykiatrien her

I-lægenummer: 6600-21A-52-i-11

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg og geografisk betinget rekrutteringstillæg (Gødstrup).

Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på afdelingens hjemmeside her

Ansøgningsfrist: 19. marts 2023

Ansættelsessamtaler: 23. marts 2023

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og autorisation. De vedhæftede filer skal i pdf- eller word-format.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556 medarbejdere.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen