Introduktionslæge til Arbejdsmedicin Har du lyst til at arbejde med sygdomme i forskellige organsystemer? Har du lyst til at fordybe dig i dine patienter og at arbejde i et visionært, tværfagligt miljø?

Dette job er udløbet

Så er det dig, vi leder efter.

En klassificeret introduktionslægestilling er ledig til besættelse per 1. september 2023, eller efter aftale.

Se uddannelsesprogram og funktionsbeskrivelse.

Hvem er vi og hvad står vi for?
Vi er en af de store arbejdsmedicinske klinikker i landet, og én af universitetsklinikkerne ved Hospitalsenheden Vest, der er tilknyttet Health på Aarhus Universitet. Vores kerneopgaver er klinisk arbejde, formidling og forskning. Vi er ca. 40 medarbejdere fordelt på forskellige faggrupper. Aktuelt er vi 3 speciallæger, 4 uddannelseslæger og 5 psykologer, som varetager det kliniske arbejde.

Vi har en vision og et ønske om at “et godt arbejdsmiljø er for alle”. Derfor vægter vi god omgangstone og stemning, ligesom vi sætter hurtig og uformel sparring og supervision i højsædet.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Som introduktionslæge deltager du i det daglige kliniske ambulante arbejde med udredning af patienter med mistænkt erhvervsbetingede lidelser. Vi ser hyppigst patienter med sygdomme i bevægeapparat, lunger, hud, nervesystem og med mentale helbredsproblemer. Desuden ser vi gravide til vurdering af, om deres arbejde udgør en helbredstrussel ift. deres graviditet.

Derudover forventer vi, at du i begrænset omfang bidrager til klinikkens undervisnings- og formidlingsfunktion.

Hvis du er interesseret, vil du få mulighed for i arbejdstiden at blive involveret i et afgrænset forskningsprojekt under tæt supervision. Arbejdet vil potentielt kunne udmunde i en international videnskabelig publikation.

Stillingen er vagtfri med mulighed for en ugentlig hjemmearbejdsdag.

Praktiske oplysninger
Arbejdssted er Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup. Vi er lige flyttet ind i lyse lokaler på Regionshospitalet Gødstrup. Der vil bl.a. være mulighed for samkørsel med kollegaer fra Aarhus og Silkeborg.

Yderligere oplysninger om afdelingen kan ses på http://www.arbejdsmedicin.rm.dk , eller fås ved henvendelse til cheflæge Marianne Kyndi eller uddannelsesansvarlig overlæge Anette Kærgaard, tlf. 7843 3500.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Link til uddannelsesprogram (afventer endelig godkendelse): uddannelsesprogram

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er onsdag den 14. juni 2023. Vi afholder ansættelsessamtaler tirsdag den 20. juni 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.