Introduktionslæge til Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest Har du lyst til at arbejde med forebyggelse og sygdomme i forskellige organsystemer? Har du lyst til at fordybe dig i dine patienter og at arbejde i et tværfagligt miljø?

Dette job er udløbet

Så er det dig, vi leder efter.

En klassificeret etårig introduktionslægestilling er ledig til besættelse per 1. marts 2020, eller efter aftale.

Se godkendt uddannelsesprogram og funktionsbeskrivelse reservelæge i introstilling.

Hvem er vi og hvad står vi for?
Arbejdsmedicin er en specialiseret afdeling. Kerneopgaverne er klinisk arbejde, formidling og forskning. Vi er ca. 53 medarbejdere fordelt på mange forskellige faggrupper; læger, psykologer, forskere, forskningsstøtte og sekretariat. Vores brede sammensætning gør, at vi altid har fokus på det tværfaglige samarbejde, på vidensdeling og på de enkelte fags særkende og styrke.
Arbejdsmedicin er én af tre universitetsklinikker ved Hospitalsenheden Vest, der er tilknyttet Health på Aarhus Universitet. I takt med at organisationen kommer tættere og tættere på realiseringen af Det Nye hospital i Vest – Gødstrup (DNV), er samarbejdet om forskning, uddannelse og behandlingstilbud på tværs af afdelinger i Hospitalsenheden Vest, accelereret yderligere.

Vi prioriterer et godt læringsmiljø for afdelingens medarbejdere, så det bliver attraktivt for alle faggrupper at være ansat.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde

Introduktionslægen deltager i det daglige kliniske ambulante arbejde med undersøgelse af patienter med mistænkt erhvervsbetingede lidelser. Den kliniske undersøgelse består af optagelse af sygdoms- og eksponeringsanamnese, objektiv undersøgelse med ordinationer af parakliniske undersøgelser og virksomhedsbesøg.

Introduktionslægen får mulighed for at deltage i forskningsopgaver, evt. med henblik på senere forskningsmæssig ansættelse, hvis der er interesse for det. Derudover forventer vi at, introduktionslægen bidrager til klinikkens undervisnings- og formidlingsfunktion.

Stillingen er vagtfri.

Praktiske oplysninger
Yderligere oplysninger om afdelingen kan ses på http://www.arbejdsmedicin.rm.dk , eller fås ved henvendelse til ledende overlæge Ole Carstensen eller uddannelsesansvarlig overlæge Anette Kærgaard, tlf 7843 3500.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Link til Uddannelsesprogram for introstillingen

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er søndag den 26. januar 2020. Der påtænkes at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 28. januar om eftermiddagen

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.