Introduktionslæge til alment børnepsykiatrisk ambulatorium Gødstrup 6 mdr. og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Gødstrup 6 mdr. Har du haft overvejelser om at arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien? Så er her muligheden

Dette job er udløbet

Stillingen er fuldtid og er til besættelse snarest eller den 1. september 2022.

I-stillingen er delt med 6 måneder i skolebørns ambulatorium Gødstrup, hvor der udredes og behandles børn i alderen 7-13 år og 6 måneder i almen ungdomspsykiatrisk ambulatorium. Skolebørn Team 2-Skejby-Gødstrup er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium i Gødstrup. Ambulatoriet i Gødstrup er et alment skolebørns afsnit og er en del af tværgående organisering, hvor 4 andre ambulatorier ligger i Skejby. Ambulatoriet i Gødstrup undersøger og behandler børn og unge i alderen 7-13 år. Patientgruppen dækker et bredt spektrum af børnepsykiatriske tilstande med hovedvægt på ADHD og autismespektrum forstyrrelser.

Der udredes på hovedfunktionsniveau.

Der er på afsnittet p.t. ansat følgende faggrupper; speciallæge, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagog samt læger og psykolog under uddannelse.

Ungdomspsykiatrisk afsnit TUP-Herning er en del af ambulatoriet TUP BUA. Der er ambulatorie både i Skejby, Viborg og Gødstrup. Ambulatoriet i Gødstrup udreder og behandler et bredt spektrum af ungdomspsykiatriske patienter i alderen 14-18(20) år.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen, annams@rm.dk, tlf. 4013 8609 eller afdelingslæge Marie Kjestrup, mariekjes@rm.dk, tlf. 6116 5416.

Der tilbydes:

  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tværfagligt samarbejde
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • En god arbejdskultur

Ledelsen ved BUA har besluttet, at lægerne på BUA, Skejby fremover kan indgå i dagtjeneste på hverdage på BUA, Herning, ligesom der er vagtdækning hele døgnet i Skejby.

Se video om at være læge i psykiatrien her

I-lægenummer: 6600-11M-52-i-02

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen
af Yngre læger.

Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på afdelingens hjemmeside her.

Ansøgningsfrist: den 30. maj 2022
Ansættelsessamtaler: uge 23

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og autorisation. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 

Søg stillingen via “søg job”-knappen.