Introduktionslæge til Akutafdelingen Introduktionsstilling i Akutmedicin på Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens

Dette job er udløbet

Akutmedicin er karakteriseret ved en stor faglig bredde, idet specialet har berøring med de fleste øvrige lægefaglige specialer. En af akutmedicinerens kernekompetencer er således den initiale vurdering af behov for behandling og diagnostik samt samarbejde med øvrige speciallæger i andre specialer og andre faggrupper, herunder sikre rettidig involvering af tilgængelig specialistviden. Den akutmedicinske specialist besidder en bred faglig kompetence med fokus på indledende behandling og visitation til mere fagspecialiseret behandling, når dette er relevant.  ‘uddrag fra målbeskrivelsen 2018’

Vil du være en del af en akutafdeling, hvor uddannelse, innovation og patientsikkerhed er i centrum? Så er det dig, vi søger som introduktionslæge  til vores Akutafdeling på Regionshospitalet Horsens med start 1. maj eller snarest derefter.

Vi leder efter en introduktionslæge som:

  • Finder en uforudsigelig dag med et indtag af patienter med meget bredt spektrum af symptomer interessant
  • Sætter patienten først – også i en travl dagligdag
  • Er god til at skabe flow i afdelingen
  • Er ambitiøs både på egne, afdelingens og det nye speciales vegne
  • Deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af KBU-lægerne og er bevidst om at være rollemodel for disse læger.
  • Fremstår som en god ambassadør for afdelingen i samarbejdet med de øvrige afdelinger
  • Har lyst til at arbejde på en afdeling, hvor et godt arbejdsmiljø og en god tone er en prioritet

Som introduktionslæge vil du indgå i mellemvagtslaget i op til 8 skiftet vagt.

Lidt om os
På Regionshospitalet Horsens realiserer vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fælles akutte modtageenheder (FAM). I Akutafdelingen er vi 12 speciallæger, inklusive den ledende overlæge i afdelingen. Vi har 3 introduktionslæger i akutmedicin samt pr. 1 marts 3 3 HU læger i akutmedicin. Foruden uddannelseslæger i akutmedicin har vi 7 læger under hoveduddannelse i specialerne geriatri og almen medicin samt et forvagtslag med p.t. 14 KBU-læger.

Akutafdelingen modtager akutte medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter. Afdelingen består af Hospitalsvisitationen, afsnit med 27 sengepladser samt skadestue.

Afdelingen er hovednerven i akuthospitalet, og vi kan derfor tilbyde dig en spændende stilling på et hospital, hvor en stærk tværgående samarbejdskultur, en flad organisationsstruktur og pligt til forundring er vigtige komponenter i en ambitiøs innovationskultur.

Vi har et tæt og meget velfungerende samarbejde med de specialer, hvis patienter modtages i Akutafdelingen.

Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens er under ombygning, så afdelingen i 2021 fremstår som en moderne specialombygget afdeling med 37 senge klar.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af Ny Løn og lønnen forhandles med organisationen.
En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne samt autorisation er tilfredsstillende.

Ansøgningen
Ansøgning fremsendes elektronisk via link nederst på siden.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Trine Gade Dyrberg, telefon 78425243
Funktionsbeskrivelse for stillingen og uddannelsesprogram kan rekvireres via http://www.regionshospitalet-horsens.dk/uddannelse/lagelig-videreuddannelse/introduktionsuddannelse/

Ansøgningsfristen er den 16 marts 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdes ultimo marts

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.